Α. ΚΕΙΜΕΝΑ

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camilus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus;

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: «Bene quievit, libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diucohibitae, vincerent prorumperentque , egrediebatur; tum se dolori dabat et paulο post siccis oculis redibat. Scribonianusarma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Eratascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Νοn impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Α. Να γραφεί η μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.

(Μονάδες 40)

 

 

 

 

Β. Παρατηρήσεις

 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ (Σ) ή ΛΑΘΟΣ (Λ):

α) Ο Οράτιος αποτολμά να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τον Λουκρήτιο.

β) Τα ποιήματα των «Νεωτέρων» διακρίνονται για τη λογιότητά τους.

γ) Ο θάνατος του Αυγούστου σήμανε το τέλος μιας σημαντικής πολιτικής περιόδου και ενός βασικού κεφαλαίου της ρωμαϊκής γραμματείας.

δ) Κατά τους χρόνους του Κικέρωνα επικρατούν εξοντωτικές εσωτερικές συγκρούσεις για την εξουσία.

ε) Την κλασική εποχή επιδιώκεται η αρμονική σύζευξη μορφής και περιεχομένου, πλασματικού και πραγματικού.

στ) Πριν το 90 π.Χ. υπάρχει ένα άγονο κενό περίπου 60 χρόνων.

ζ) Στα χρόνια του Κικέρωνα ο Έλληνας λογοτέχνης με τον φιλοσοφικό και πολιτικό στοχασμό αυτονομείται από τα ρωμαϊκά πρότυπα.

η) Ο Βάρρων ο Ρεατίνος επιδόθηκε και στη θεωρητική πραγμάτευση ζητημάτων σχετικών με τη ρητορεία και το ρήτορα.

θ) Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ χρησιμοποιεί ύφος που ανακαλεί τον Ξενοφώντα.

ι) Έργο του Κορνήλιου Νέπωτα ήταν «Η συνωμοσία του Κατιλίνα».

(Μονάδες 10)

 

 

 

Β2. α) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθένα από τις παρακάτω λέξεις:

filius: γενική και κλητική ενικού

navem: αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού

milites: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

suae: ο ίδιο τύπος στο αρσενικό γένος

qui: αιτιατική ενικού-πληθυντικού στο θηλυκό γένος

partibus: ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού

aequo iure: κλητική ενικού

funus: κλητική ενικού και πληθυντικού

puer: δοτική ενικού και πληθυντικού

(Μονάδες 15)

 

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:

deletis: β´ ενικό οριστική ενεστώτα και παρατατικού στην άλλη φωνή

everterunt: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητική και παθητικής φωνής

aegrotabat: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική συντελεσμένου μέλλοντα της ενεργητικής φωνής

fuerat: απαρέμφατο παρακειμένου

intraverat: μετοχή μέλλοντα της ίδιας φωνής

absens: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο

est factus: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα

egrediebatur: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική υπερσυντελίκου

trahebatur: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

secuta est: τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής

imponeretur: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού

dabat: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική μέλλοντα της ενεργητικής φωνής

erat ascensurus: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο

 

(Μονάδες 15)

 

Γ1.α) Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

maritus : είναι …………………………. στο …………….

funus: είναι …………………. στο …………….

propter praedam : είναι ……………………. στο …………….

contra Claudium: είναι …………………………. στο …………….

Romam: είναι ……………………………. στο …………….

dolori: είναι …………………………. στο …………….

suae: είναι …………………………………. στο …………….

eius: είναι ……………………………… στο …………….

iure: είναι ……………………………… στο …………….

oculis: είναι ……………………………………. στο …………….

 

(Μονάδες 10)

Γ1. β) Να μετατρέψετε την παρακάτω πρόταση από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική:

 

Huic Arria funus ita paravit.

(Μονάδες 6)

 

Γ1. γ) Να δηλωθεί η κτήση με αυτοπάθεια:

partibus eius

(Μονάδες 4)

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.