Τα νέα ωρολόγια προγράμματα

0
474

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

 

Είναι αλήθεια ότι όσο προχωράει ο Αύγουστος οι σκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών αρχίζουν και περιστρέφονται όλο και περισσότερο γύρω από τη νέα σχολική χρονιά, η οποία και ελπίζουμε να είναι εντελώς διαφορετική από την περσινή. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «filologikosistotopos.gr» και ορμώμενοι από τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα νέα ωρολόγια προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σήμερα θα παρουσιάσουμε το «χάρτη» των μαθημάτων που θα συναντήσουμε σε κάθε τάξη των ημερήσιων Γυμνασίων και Λυκείων το ερχόμενο σχολικό έτος.

 

 

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου

 

Με βάση τα όσα αποφάσισε το υπουργείο, το ωρολόγιο πρόγραμμα για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου περιλαμβάνει στο σύνολό του 33 ώρες την εβδομάδα για τις Α’ και Β’ τάξεις, και 34 για τη Γ’. Ειδικότερα, στην Α’ Γυμνασίου έχουμε 5 ώρες για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας (3 γλωσσική διδασκαλία και 2 νεοελληνική λογοτεχνία) και 4 γι’ αυτό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (2 αρχαία ελληνική γλώσσα και 2 αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθηματικά με 4 ώρες, η φυσική, η βιολογία, η γεωλογία – γεωγραφία, η οικιακή οικονομία, η τεχνολογία, η μουσική, τα καλλιτεχνικά και τα εργαστήρια δεξιοτήτων με 1 ώρα, ενώ τα μαθήματα της ιστορίας, των θρησκευτικών, των αγγλικών, της δεύτερης ξένης γλώσσας, της φυσικής αγωγής και της πληροφορικής αντιστοιχούν σε δύο ώρες εβδομαδιαίως.

 

Στη Β’ Γυμνασίου έχουμε 4 ώρες για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας (2 γλωσσική διδασκαλία και 2 νεοελληνική λογοτεχνία) και 4 για αυτό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (2 αρχαία ελληνική γλώσσα και 2 αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθηματικά με 4 ώρες, η χημεία, η βιολογία, η τεχνολογία, η πληροφορική, η μουσική, τα καλλιτεχνικά και τα εργαστήρια δεξιοτήτων με 1 ώρα, ενώ τα μαθήματα της φυσικής, της γεωλογίας – γεωγραφίας, της ιστορίας, των θρησκευτικών, των αγγλικών, της δεύτερης ξένης γλώσσας και της φυσικής αγωγής αντιστοιχούν σε δύο ώρες εβδομαδιαίως.

 

 Στην τρίτη και τελευταία τάξη, δηλαδή τη Γ’ Γυμνασίου, έχουμε 4 ώρες για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας (2 γλωσσική διδασκαλία και 2 νεοελληνική λογοτεχνία) και 4 για αυτό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας (2 αρχαία ελληνική γλώσσα και 2 αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση). Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθηματικά με 4 ώρες, η κοινωνική και πολιτική αγωγή με 3, η χημεία, η βιολογία, η τεχνολογία, η πληροφορική, η μουσική, τα καλλιτεχνικά και τα εργαστήρια δεξιοτήτων με 1 ώρα, ενώ τα μαθήματα της φυσικής, της ιστορίας, των θρησκευτικών, των αγγλικών, της δεύτερης ξένης γλώσσας και της φυσικής αγωγής αντιστοιχούν σε δύο ώρες εβδομαδιαίως.

 

Το πρόγραμμα του Λυκείου

 

Στην Α’ Λυκείου συναντάμε 9 ώρες για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας το οποίο και πρέπει να τονιστεί ότι είναι ενιαίο με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (5 ώρες) και τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (4 ώρες). Ακολουθούν τα μαθηματικά τα οποία και έχουν τη μορφή ενιαίου μαθήματος με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα την άλγεβρα (3 ώρες) και τη γεωμετρία (2 ώρες).

 

Στο ίδιο μοτίβο έχουμε ακόμη και τις φυσικές επιστήμες ως ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία (2 ώρες αντίστοιχα). Στο πρόγραμμα επίσης συναντάμε με 2 διδακτικές ώρες την ιστορία, τα θρησκευτικά, την πολιτική παιδεία (οικονομία, πολιτικοί θεσμοί και αρχές δικαίου και κοινωνιολογία), τη φυσική αγωγή και τις εφαρμογές πληροφορικής. Τέλος, τα αγγλικά αντιστοιχούν σε 3 ώρες, ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα σε 2, σε ένα γενικό σύνολο 35 διδακτικών ωρών.

 

Στη Β’ Λυκείου θα δούμε 6 ώρες για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας το οποίο και πρέπει να τονιστεί ότι είναι ενιαίο με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (2 ώρες) και τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (4 ώρες). Ακολουθούν τα μαθηματικά με τη μορφή ενιαίου μαθήματος με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα την άλγεβρα (3 ώρες) και τη γεωμετρία (2 ώρες). Στο ίδιο μοτίβο έχουμε ακόμη και τις φυσικές επιστήμες ως ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους και πιο συγκεκριμένα τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία (2 ώρες αντίστοιχα). Στο πρόγραμμα επίσης υπάρχουν με 2 διδακτικές ώρες τα μαθήματα της ιστορίας, των θρησκευτικών, της εισαγωγής στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ, της φυσικής αγωγής και της φιλοσοφίας. Επιπρόσθετα, τα αγγλικά είναι 2 ώρες, ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα 1, σε ένα γενικό σύνολο 30 διδακτικών ωρών για τα μαθήματα γενικής παιδείας.

 

Παράλληλα και όσον αφορά τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού, σε αυτή των ανθρωπιστικών σπουδών έχουμε 3 ώρες για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία και 2 για τα λατινικά, ενώ σε εκείνη των θετικών συναντάμε τη φυσική με 2 ώρες και τα μαθηματικά με 3, σε ένα γενικό σύνολο (μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού) 35 ωρών.

           

Τέλος, στη Γ’ Λυκείου έχουμε όσον αφορά τα μαθήματα γενικής παιδείας τα θρησκευτικά (1 ώρα), τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών), την ιστορία (το διδάσκονται όσοι που επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και αυτή των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) και τα μαθηματικά (το διδάσκονται όσοι επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών) με 2 ώρες, τα αγγλικά (2 ώρες) και τη φυσική αγωγή (3 ώρες).

 

Σχετικά τώρα με τις ομάδες προσανατολισμού σε αυτή των ανθρωπιστικών σπουδών βρίσκουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, την ιστορία και τα λατινικά με 6 ώρες για κάθε μάθημα. Σε εκείνη των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας συναντούμε τα μαθηματικά (για όσους επιλέγουν το δεύτερο επιστημονικό πεδίο) ή τη βιολογία (για όσους επιλέγουν το τρίτο), τη φυσική και τη χημεία (6 ώρες για κάθε μάθημα), ενώ τέλος σ’ αυτή των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής υπάρχουν αντίστοιχα με 6 ώρες ανά μάθημα τα μαθηματικά, η πληροφορική και η οικονομία. Τέλος, στο γενικό σύνολο (μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού) στη Γ’ Λυκείου αντιστοιχούν 32 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

           

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.