Το ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4307/τ.Β ́/02-10-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ∆ΠΜΣ απονέμει ∆ίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language).

Το ∆ίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται από το Τμήμα Νηπιαγωγών της ΣΚΑΕΠ του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) με αναγραφή και του συνεργαζόμενου Τμήματος ∆ημοτικής Εκπαίδευσης.

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ελληνικής Φιλολογίας και Ξένων Φιλολογιών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.