Π.Ε.Φ. : Για την αποκατάσταση της αλήθειας

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα οι ειδήσεις που μονοπωλούν το ενδιαφέρον στα εκπαιδευτικά νέα αφορούν τα σχολεία και όσα περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρόλα αυτά, όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα μέχρι τώρα λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών και τις κατατακτήριες εξετάσεις των πανεπιστημίων.

 

Όπως έγινε γνωστό μέσα στην εβδομάδα έπειτα από ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «το χρονικό διάστημα 24, 25 και 26 Μαΐου θα υποβληθούν, εκ νέου, αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών / μετακινήσεων σε τμήματα και σχολές των ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111, 12-6-2020) και του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 (ΦΕΚ 4806, Β΄). Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή». Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι «κατόπιν αιτημάτων των πανεπιστημίων, παρατείνεται η ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σε τμήματα ή σχολές των ΑΕΙ, από τις 19 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου, κατ’ εξαίρεση φέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας».

 

Μετεγγραφές: οδηγίες και επισημάνσεις

 

Αρχικά, και ως προς το ζήτημα των μετεγγραφών, πρέπει να τονιστεί ότι το χρονικό διάστημα 24, 25 και 26 Μαΐου θα υποβληθούν, εκ νέου, αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών / μετακινήσεων σε τμήματα και σχολές των ΑΕΙ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τον φοιτητή αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς κωδικούς χρήστη (username) και συνθηματικό (password). Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μία και μόνο φορά, ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής του αρχείου των δικαιολογητικών «MyDocs» γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους φοιτητές χρησιμοποιώντας τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε. (TAXISnet).

 

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται μεγάλη προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεση των φοιτητών από την υπηρεσία. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στις οδηγίες πρέπει να «Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία «Αποσύνδεση» από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή. Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή, για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «περιήγησης InPrivate». Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει «περιήγηση InPrivate», χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας».

Επιπρόσθετα, σκόπιμο κρίνεται να επισημάνουμε ότι οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και της ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις είναι διαθέσιμες και στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

 

Ποιοι φοιτητές, όμως, δικαιούνται κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή; Όπως είναι γνωστό, αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

Ακόμη, στις παραπάνω περιπτώσεις ανήκουν ο θάνατος συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, οι κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

 

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα Α.Ε.Ι. στην περιφερειακή ενότητα με εκείνο του τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος εγγραφής τους στο τμήμα προέλευσης.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις

 

Στο ζήτημα των κατατακτήριων εξετάσεων, τώρα, όπως έγινε γνωστό «Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε τμήματα ή σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021, ενώ η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μιάμιση ώρα και η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες». Κλείνοντας, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι κατατακτήριες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.