Αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι φοιτητές των Εξαμηνιαίων Πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΔΙΤ και ΔΗΔ με έτος εισαγωγής από το 2018 και μετά καθώς και οι φοιτητές των Εξαμηνιαίων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών LRM, ΑΓΓ, ΑΔΕ, ΑΣΚ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΔΑΘ, ΔΓΡ, ΔΙΣ, ΔΕΑ, ΕΕΠ, ΕΤΑ, ΚΑΟ, ΠΕΔ, ΣΔΣ,  ΧΒΑ με έτος εισαγωγής από το 2018 και μετά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 17 Μαΐου 2021 έως τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. (Εξαιρούνται της συγκεκριμένης διαδικασίας οι φοιτητές των Δι-ιδρυματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΒΝΠ, ΓΧΝ, ΚΥΚ  καθώς και οι φοιτητές του ειδικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΠΔΕ).

Επίσης, oι φοιτητές του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ με έτος εισαγωγής από το 2018 και μετά, μπορούν να υποβάλουν   αίτηση χορήγησης υποτροφίας για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr  κάνοντας χρήση των κωδικών με τους οποίους εισέρχονται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες/εφαρμογές, από σήμερα 17 Μαΐου2021έως και τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες στο Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ θα χορηγηθούν σύμφωνα με την από 19/11/2020 ανακοίνωση του Πανεπιστημίου (δείτε εδώ).