Σεμινάριο διδασκαλίας των λατινικών στο Λύκειο από τον “ΦΙΛΟΛΟΓΟ”

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» οργανώνει στις 20 και 27 Φεβρουαρίου, και 6 Μαρτίου 2021 επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών με θέμα: «Διδασκαλία των λατινικών στο Λύκειο», στο οποίο θα διδάξουν οι: Δημήτρης Σαλονικίδης, Καθηγητής στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Χρυσάνθη Τσίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και Βασίλης Φυντίκογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τελειοφοίτους Τμημάτων Φιλολογίας. Είναι δωρεάν για τα μέλη και τους συνδρομητές του Συλλόγου και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Μετά την εγγραφή θα αποσταλούν ο σύνδεσμος και σχετικές οδηγίες.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποτίθεται η εγγραφή στον Σύλλογο είτε ως μέλους (απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.) είτε ως συνδρομητή/τριας (φοιτητές/τριες, απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημίων ή Σχολών). Αίτηση εγγραφής στον Σύλλογο στην ιστοσελίδα https://philologos.web.auth.gr
Βεβαίωση παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όσους/ες παρακολουθήσουν και τις τρεις ημέρες.

Πληροφορίες στο ιστολόγιο http://filologos1962.blogspot.gr και στο facebook: https://www.facebook.com/philologos.gr
Αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο https://forms.gle/136bgwqojkiWAeFF9 έως και Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

Πρόγραμμα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15 ΩΡΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Σάββατο 20,27/02/2021 και 06/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» οργανώνει στις 20 και 27 Φεβρουαρίου, και 6 Μαρτίου 2021 επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών με θέμα: «Διδασκαλία των λατινικών στο Λύκειο», στο οποίο θα διδάξουν οι: Δημήτρης Σαλονικίδης, Καθηγητής στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Χρυσάνθη Τσίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και Βασίλης Φυντίκογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.

Tο σεμινάριο γίνεται με στόχο την ενίσχυση του μαθήματος των Λατινικών μετά την επανεισαγωγή του στο Λύκειο και οργανώνεται με βάση τους τρεις άξονες της διδασκαλίας του, όπως ορίζονται από τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου:

  1. Γλωσσική διδασκαλία (κείμενο, λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό),
  2. Ρωμαιογνωσία (θέματα ιστορίας, πολιτισμού, ιδεών, λογοτεχνίας βάσει της εισαγωγής και των ανά Lectio εισαγωγικών σημειωμάτων),
  3. Λατινικά και ελληνική γλώσσα (α. λεξιλογικές σχέσεις και β. χρήση λατινικών φράσεων στον λόγο).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τελειοφοίτους Τμημάτων Φιλολογίας. Είναι δωρεάν για τα μέλη και τους συνδρομητές του Συλλόγου και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Μετά την εγγραφή θα αποσταλούν ο σύνδεσμος και σχετικές οδηγίες.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποτίθεται η εγγραφή στον Σύλλογο είτε ως μέλους (απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.) είτε ως συνδρομητή/τριας (φοιτητές/τριες, απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημίων ή Σχολών). Αίτηση εγγραφής στον Σύλλογο στην ιστοσελίδα https://philologos.web.auth.gr

Βεβαίωση παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όσους/ες παρακολουθήσουν και τις τρεις ημέρες.

 

Πληροφορίες στο ιστολόγιο http://filologos1962.blogspot.gr  και  στο facebook:  https://www.facebook.com/philologos.gr

Αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο https://forms.gle/136bgwqojkiWAeFF9  έως και Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

 

 Πρόγραμμα

20/02/2021, ώρες 9.30-13.30:

Α) Β. Φυντίκογλου

Εισαγωγή: Οριοθέτηση των στόχων του σεμιναρίου – οι ιδιαιτερότητες του μαθήματος των λατινικών, οι ευκαιρίες με την επανεισαγωγή του και οι εξεταστικές δεσμεύσεις.

Β) Δ. Σαλονικίδης

Ρωμαιογνωσία: Αφού παρουσιάσουμε ενδεικτικά θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού και ιστορίας που αναδύονται μέσα από τα κείμενα και τα εισαγωγικά τους σημειώματα, θα προτείνουμε α. ένα βασικό υποστηρικτικό υλικό για την προσέγγισή τους (βιβλιογραφία, δικτυογραφία και ψηφιακό υλικό) και β. ενδεικτικές δραστηριότητες που προορίζονται τόσο για τη διδασκαλία μέσα στην τάξη όσο και για συνθετικές ερευνητικού τύπου μαθητικές εργασίες (με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ).

 

27/02/2021, ώρες 9.30-13.30: Β. Φυντίκογλου

Α) Λατινικά και ελληνικά: υλικό, τρόποι αξιοποίησης στην τάξη.

Β) Κείμενο, γραμματική, λεξιλόγιο: Θα συζητήσουμε για τη διδασκαλία των τυπικών στοιχείων της γλώσσας αλλά και για τα όρια της αξιοποίησής τους στην εργασία με το κείμενο. Θα μας απασχολήσουν τρόποι προσπέλασης και κατανόησης του κειμένου πέραν των παραδοσιακών πρακτικών, και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονόητη σημασία του λεξιλογίου για την εκμάθηση της γλώσσας με προτάσεις για τρόπους κατάκτησής του.

 

27/02/2021, ώρες 9.30-13.30: Χ. Τσίτσιου

Σύνταξη: Εκκινώντας από το σχολικό εγχειρίδιο και έχοντας κατά νου την παλαιότερη και τη σύγχρονη διδακτική πρακτική θα συζητήσουμε θέματα μεθόδου προσέγγισης της συντακτικής δομής του λατινικού λόγου και θα αναζητήσουμε συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας των μικρότερων και μεγαλύτερων δομών του λόγου, μεταξύ άλλων και βάσει των ήδη κεκτημένων (από προηγούμενες τάξεις) γνώσεων των μαθητών και μαθητριών σε θέματα σύνταξης της νέας και της αρχαίας ελληνικής.  Θα επιμείνουμε εξάλλου στον σχολιασμό ιδιαίτερων ζητημάτων του συντακτικού της λατινικής γλώσσας που προβληματίζουν με την ερμηνεία τους, όπως η συντακτική λειτουργία των πλαγίων πτώσεων, του απαρεμφάτου, των μετοχών και των δευτερευουσών προτάσεων. Θα αναφερθούμε, τέλος, σε βασικά έργα της σχετικής βιβλιογραφίας, που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Κάθε ένα από τα αντικείμενα συζήτησης θα συνοδεύεται από προτάσεις για ενδεικτικές δραστηριότητες και αξιολόγηση των μαθητών. Επίσης στο τέλος κάθε ενότητας θα υλοποιούνται σύντομες δραστηριότητες όσων συμμετέχουν στο σεμινάριο.