Θεωρία στους εμπρόθετους προσδιορισμούς

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου: Ενότητα 2 – Aσκήσεις (Λεξιλογικές, γραμματικής)

Λεξιλογικές ασκήσεις

 

1.Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή λέξη από τον πίνακα:

 

λεξικό, απόρρητος, τιμολόγιο, φιλόλογος, επίλογος, βιολογία, παράλογος, αντιλογία, αντιρρήσεις, μονολεκτικά, πρόλογος

 

 • Μου ζητούσε να κάνω…………………….πράγματα και γι᾽ αυτό έφυγα.
 • Η πρώτη παράγραφος σε μια έκθεση ονομάζεται…………………..
 • Δεν ήξερα την λέξη και γι᾽ αυτό έψαξα τη σημασία της στο…………………..
 • Πάνω στο……………………..πρέπει να γράφεται η διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του πελάτη.
 • Είναι πνεύμα………………..Διαφωνεί ό,τι κι αν του πω.
 • Μου φέρνει διαρκώς……………….ό,τι κι αν του πω.
 • Στον………………..της έκθεσης διατυπώνουμε το συμπέρασμα.
 • Η καθηγήτρια μας ζήτησε να απαντάμε………………………στις ερωτήσεις.
 • Η ……………………είναι η επιστήμη που ερευνά τους νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ζώντων οργανισμών.
 • Ένας νέος………………….θα μας διδάξει Ιλιάδα και Ιστορία.
 • Ο κωδικός του συναγερμού είναι………………….Γι᾽ αυτό δεν πρέπει να τον πεις σε κανένα.

 

 

2. Να κατατάξετε τις παρακάτω παράγωγες λέξεις της α.ε. στην κατηγορία που ανήκουν (πρόσωπο που ενεργεί, υποκοριστικά, αποτέλεσμα ενέργειας, ενέργεια/κατάσταση), εφαρμόζοντας όσα διδαχθήκατε στην προηγούμενη τάξη: λέξις, λόγος, λογίδιον, λογύδριον, ῥήτωρ, ῥῆσις, ῥῆμα.

 

3. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις της α.ε. στα συνθετικά μέρη τους και να δηλώσετε αν αυτά είναι λέξεις κλιτές ή άκλιτες: πολυλογία, ἀντιλέγω, ἀνάλογος, φιλόλογος, ἐτυμολογία, λογοποιός, ἐπίλογος, λογοκρίνω, πρόλογος, λογοτέχνης.

 

 

 

4.Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της α.ε. με τα συνθετικά που δίνονται:

ἐπί + λέγω  
μισθός + λέγω  
πάλιν  + λέγω  
λόγος + μάχομαι  
λόγος + αριθμός  
λόγος + θεραπεία  
μύθος + λέγω  
ἀπό + λέγω  
λέγω + ποιέω, -ῶ  
πρὸ + λέγω  

 

Ασκήσεις Γραμματικής

5. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις υπόλοιπες πτώσεις των ουσιαστικών:

Ονομαστική   ἡ ἀκτίς ἡ πόλις  
Γενική        
Δοτική        
Αιτιατική τὴν ἐλπίδα      
Κλητική        
         
Ονομαστική        
Γενική       τῶν δυνάμεων
Δοτική        
Αιτιατική        
Κλητική        

 

 

6. Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις των ουσιαστικών:

ὁ πόνος (κλητική ενικού):

ὁ στρατηγὸς (δοτική πληθυντικού):

τοὺς αἰγιαλούς (γενική πληθυντικού):

τὰς νήσους (ονομαστική πληθυντικού):

ὁ αἰχμάλωτος (αιτιατική πληθυντικού):

τῶν πολεμίων (δοτική ενικού):

 

 

 

7. Να γράφουν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών: ἕλιξ, χάλυψ, κῆρυξ, πίναξ, ποιότης, κόραξ, δρᾶμα, φάλαγξ, γέλως, λάρυγξ, κάλυμμα, Ἄραψ, ἀγελάς, φοῖνιξ, βήξ, Αίθίοψ, νῆμα, σῆραγξ.

 

 

 

8. Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις, να τονίσετε τα παρακάτω τριτόκλιτα ουσιαστικά και να γράψετε για το καθένα την ονομαστική ενικού: 

τὸν ἀγων…

 τῇ πραοτητ…

τῶν πατριδ…

ταῖς ἔρισ…

αἱ φροντιδ…  

τὴν θυριδ…  

τοὺς ταπητ…

οἱ κολακ…

τῶν νυκτ….

 

 

 

9. Να γράφουν η δοτική και η κλητική ενικού και η δοτική και η αιτιατική πληθυντικού των ουσιαστικών: ἄξων, κυφήν, χειμών, σωλήν, βραχίων, ξενών, νυμφών, ποιμήν, πνεύμων, σιαγών, δελφίς, τερηδών.

 

 

Μετάφραση κειμένου, απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης, πρόσθετες ερωτήσεις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.