ΕΑΠ: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα  και Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

ΕΑΠ: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα και Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ενημέρωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του και προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης οικονομίας,  προσφέρει σημαντικό αριθμό Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο Προπτυχιακών, όσο και Μεταπτυχιακών. Σύμφωνα με την 492/16-10-2020 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, θα ανακοινωθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση στις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή (χωρίς κλήρωση αλλά με σειρά προτεραιότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης) και θα αφορά την προσφορά 2 Προπτυχιακών Προγραμμάτων, 1 Ειδικού Προγράμματος και 19 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με έναρξη φοίτησης την 1η Μαρτίου 2021.

Παράλληλα, θα προσφερθούν και ως Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες όλες οι Θεματικές των Προγραμμάτων αυτών (πλην το Ειδικού Προγράμματος).

Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν τα πιο κάτω Προγράμματα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1.  Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300
2.  Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1.  Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM) 150

12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

(SupplyChainManagement) (ΔΕΑ/SCM):

125
2.  Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 300 13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ): 150
3.  Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 220 14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150
4.  Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 140 15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200
5.  Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA): 350 16. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ): 110
6.  Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English as a Foreign/International Language) (ΑΓΓ/AGG): 200 17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200
7.  Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100 18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): 110
8.  Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ): 100    
9.  Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): 200    
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
10.  Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60  19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ):  60
11.  Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60    

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως, απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης Φοιτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην τηλεφωνική γραμμή 2610 367 600 (Δευτέρα με Παρασκευή από 8:00-17:00).

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».