foititiko stegastiko epidoma

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού 

 

Πρόσφατα, έτυχε να βρεθώ με ορισμένους από τους μαθητές μου που κατόρθωσαν τη χρονιά που μας πέρασε να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πραγματικά παρότι περίμενα να δω στα πρόσωπά τους τη χαρά που πλέον είναι φοιτητές και ανοίγονται νέοι δρόμοι μπροστά τους, προβληματίστηκα ιδιαίτερα από τις σκέψεις τους και ένιωσα σε μεγάλο βαθμό να συμμερίζομαι την αγωνία τους.

Μα για ποιον προβληματισμό μιλάω και σε ποια αγωνία αναφέρομαι θα σκεφθεί κάποιος… Αναφέρομαι, φυσικά, στους προβληματισμούς που είναι διάχυτοι σε κάθε πρωτοετή φοιτητή από τη στιγμή που έγινε γνωστό, όπως φυσικά, ήταν αναμενόμενο ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους θα γίνουν με τη μορφή της τηλεκπαίδευσης. Αλλιώς, σίγουρα, είχαν φανταστεί τις πρώτες τους ημέρες στο πανεπιστήμιο και σίγουρα εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση που ήδη αντιμετωπίζουν. Κι αν για τους φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερα έτη η κατάσταση αυτή μοιάζει πλέον φυσιολογική, αφού ήδη από τον περασμένο Μάρτιο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση, σίγουρα για τους πρωτοετείς δείχνει κάτι πρωτόγνωρο.

Όπως είναι γνωστό ήδη από τη Δευτέρα και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα σε όλα τα τμήματα και τις σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Μάλιστα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με αυτό, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των πανεπιστημίων και η διδασκαλία των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων με έως και 50 άτομα θα πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις μαθημάτων με περισσότερα από 50 άτομα (δηλαδή την πλειονότητα αυτών), οι διαλέξεις θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Αναντίρρητα όλα τα πανεπιστήμια επιθυμούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα και στη δια ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών αλλά αυτό δεν είναι εφικτό προς το παρόν καθώς οι υπάρχουσες συνθήκες, οι κτιριακές υποδομές τους και η έλλειψη προσωπικού δεν το επιτρέπουν. Έτσι στην πλειονότητα των τμημάτων τα μαθήματα και κατά το χειμερινό εξάμηνο θα γίνονται εξ αποστάσεως. Σε όλο τον κόσμο, άλλωστε, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα πανεπιστήμια λειτουργούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι εφικτό και αυτό φάνηκε και στο προηγούμενο διάστημα…

Ταυτόχρονα, όμως, είναι και πολύ δύσκολο για όλους, τόσο για τους διδάσκοντες που ετοιμάζουν νέο, ειδικό υλικό όσο και για τους φοιτητές που πρέπει πολύ γρήγορα να συνηθίσουν σε έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι μία έκτακτη κατάσταση. Οι συνθήκες τώρα είναι χειρότερες από τον περασμένο Μάρτιο. Δυστυχώς. Κανείς δεν το θέλει αυτό αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και παράλληλα ό,τι μπορούμε για να υπάρξει εξ αποστάσεως εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Συνέδρια έγιναν και γίνονται εξ αποστάσεως. Θερινά σχολεία, εξάμηνα και εξετάσεις σε όλον τον κόσμο. Είναι έκτακτες οι συνθήκες και πρέπει να προσαρμοστούμε τάχιστα ώστε να προχωρήσουμε…

Το πιο πιθανό είναι ότι Θεού θέλοντος από το εαρινό εξάμηνο θα γίνονται κανονικά μαθήματα, μόλις υποχωρήσει το κύμα που προκλήθηκε σε όλη την Ευρώπη λόγω των θερινών μετακινήσεων. Κι αυτό σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πρωτοετείς φοιτητές ώστε να μετριάσουν την πικρία τους που δεν θα κατορθώσουν να έρθουν σε επαφή με το νέο τους περιβάλλον, αυτό του πανεπιστημίου, στο βαθμό που θα συνέβαινε αν επικρατούσαν φυσιολογικές συνθήκες. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα από τη στιγμή που θυμάμαι τις δικές μου (διαφορετικές βέβαια) αγωνίες όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο και τη μεγάλη χαρά που ένιωθα μπαίνοντας στο αμφιθέατρο για το πρώτο μου μάθημα!

Επειδή, όμως, πανεπιστήμιο δεν σημαίνει μόνο συναισθήματα, σκόπιμο κρίνεται να υπενθυμίσουμε ότι όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές οι γραμματείες των τμημάτων και σχολών δύνανται να χρησιμοποιούν τα επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινωνίας των εγγραφέντων, τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες που τους έχουν ήδη αποσταλεί, για απόδοση κωδικών χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και για επικοινωνία.

Ακόμη, σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου εξαιτίας οιονδήποτε σοβαρού λόγου, είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η ανωτέρω διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είτε με ταχυδρομική αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Η παραπάνω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τμήματος ή της σχολής. Επισημαίνεται ότι τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με την αναφερόμενη διαδικασία χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών Α’ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., απαιτείται η ολοκλήρωση της διαγραφής τους από το εν λόγω Τμήμα ή Σχολή. Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο νέο τμήμα ή σχολή επιτυχίας, δύναται πριν την έκδοση των βεβαιώσεων διαγραφής, να υποβάλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής του προς τη γραμματεία της σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλεκτρονικά τη διαγραφή του.

Εύχομαι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες να είναι εποικοδομητική και πολύ σύντομα να επανέλθει η διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με όρους προστασίας της υγείας των φοιτητών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού. Το να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα είναι το καλύτερο δώρο των τελευταίων ετών για όλους μας!

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.