Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “200 χρόνια Σχολικής Ζωής”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “200 χρόνια Σχολικής Ζωής”

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος “200 χρόνια Σχολικής Ζωής” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ.έτ. 2020-2021»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 100635/Δ2/28-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 18-02-2020 αίτημά σας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-7-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-21 τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος «200 χρόνια Σχολικής Ζωής» για τους/τις μαθητές/τριες των Δ ́, Ε ́ και Στ ́ τάξεων Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου, καθώς και των Ειδικών Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον ρόλο που διαδραμάτισε η εικαστική παιδεία και η ιστορική καλλιτεχνική γνώση στην ελληνική κοινωνία και συνείδηση, στην ενσυναίσθηση και στην καλλιέργεια της ιστορικής αντίληψης του έθνους, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνονται Έκθεση με χαρακτικά έργα και διαδραστικά εργαστήρια (κινουμένων σχεδίων, χαρακτικής – σελιδοποίησης, δημιουργικής αυτοέκφρασης λόγου και εικόνας). Οι δράσεις θα είναι αναρτημένες και σε ψηφιακή πλατφόρμα, προσβάσιμη από τα σχολεία όλης της Ελλάδας, καθώς και της Ελληνικής Ομογένειας. Επίσης, θα είναι οπτικοακουστικά προσβάσιμες για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι 3 διδακτικές ώρες για τα Γενικά Σχολεία και 6 διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία, εντός ωρολογίου προγράμματος, χωρίς οικονομικό κόστος για τους/τις μαθητές/τριες και τα σχολεία και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο σχολικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.

  2. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

  3. Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

  4. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της κάθε σχολικής μονάδας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης.

page2image40749504

Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

https://www.patakis.gr/product/617367/vivlia-ekpaideush-ellhnikh-ekpaideush-geniko-lukeio/Neoellhnikh-Glossa-kai-Logotexnia-G΄-Genikou-Lukeiou-Krithria-aksiologhshs-NEA-E/

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».