Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: ΠΜΣ «Κείμενα και Πολιτισμός»

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά τριάντα (30) θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και συγκεκριμένα: 10 στην Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, 10 στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας και 10 στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας από 1-9-2020 έως και 21-9-2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.

  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

  3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)

  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

  5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή και συγγραφική δραστηριότητα (σε περίπτωση επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση)

  6. Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει στο

    Παράρτημα, αρ. 7, του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.)

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τ.Ε.Φ. θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με όσα ορίζει η ιδρυτική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2083/7.6.2018, τ. Β ́) για τη λειτουργία του Προγράμματος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του (Φ.Ε.Κ. 2553/2.7.2018, τ. Β ́, αριθμ. απόφ. 68/55).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν πρώτα στην Ξένη Γλώσσα της επιλογής τους – Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά και, εφόσον επιτύχουν σε αυτήν, θα συνεχίσουν με τη συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις Ξένης Γλώσσας πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Απαλλάσσονται από εξέταση στην Ξένη Γλώσσα όσοι κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (βλ. Κανονισμό, Παράρτημα, αρ. 6).

Τα δίδακτρα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι συνολικά 1.500 ευρώ για τα τρία εξάμηνα παρακολούθησης, δηλαδή 500 ευρώ για έκαστο εξάμηνο, και καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο τηλέφωνο: 25310 39906 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.helit.duth.gr, όπου έχουν αναρτηθεί ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η ύλη για την εξέταση στην Ξένη Γλώσσα.

Η Πρόεδρος *(υπογραφή και σφραγίδα) Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη

*Η υπογραφή και σφραγίδα έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος.

https://www.patakis.gr/product/617367/vivlia-ekpaideush-ellhnikh-ekpaideush-geniko-lukeio/Neoellhnikh-Glossa-kai-Logotexnia-G΄-Genikou-Lukeiou-Krithria-aksiologhshs-NEA-E/
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.