Προκήρυξη κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία»

Προκήρυξη κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία»

Προκήρυξη κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» (ΦΕΚ 1731 τ.Β΄/17-5-2018) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 έως είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
  2. Λαογραφία και Ανθρωπολογία (8 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «έξι» (6,00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας ([email protected]) ή ταχυδρομικά (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 451 10 Ιωάννινα) από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά σε σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει)
  3. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Γραπτή ερευνητική πρόταση που να αποδεικνύει το ενδιαφέρον του υποψηφίου για ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. στην οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2020.

Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση αναλόγως των υγειονομικών συνθηκών που θα επικρατούν και των ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στην κατεύθυνση που θα δηλώσουν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (σύμφωνα με την επιλογή τους).

Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη μορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες για το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr  και περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον ιστότοπο http://pms.hist-arch.uoi.gr ή μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 2651005161) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

https://www.patakis.gr/product/617367/vivlia-ekpaideush-ellhnikh-ekpaideush-geniko-lukeio/Neoellhnikh-Glossa-kai-Logotexnia-G΄-Genikou-Lukeiou-Krithria-aksiologhshs-NEA-E/

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.