Επιμορφωτικά προγράμματα: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχολική ψυχολογία, διοίκηση στην εκπαίδευση

Επιμορφωτικά προγράμματα: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχολική ψυχολογία, διοίκηση στην εκπαίδευση

Επιμορφωτικά προγράμματα: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχολική ψυχολογία, διοίκηση στην εκπαίδευση

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης των παρακάτω τριών εξ ολοκλήρου από απόσταση επιμορφωτικών προγραμμάτων της:

Α/Α

Τίτλος:

Ημερομηνία

έναρξης:

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής:

Συνολική διάρκεια:

Χώρος Υλοποίησης:

Ημ. Λήξης:

1

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15/06/2020

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

 15/03/2021  (9 μήνες) – ΕΤΗΣΙΟ

2

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

15/06/2020

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

15/03/2021
(9 μήνες) – ΕΤΗΣΙΟ

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15/06/2020

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

15/03/2021  (9 μήνες)  – ΕΤΗΣΙΟ

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος είναι 200€ (χωρίς περαιτέρω εκπτώσεις) και μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε 4 μηνιαίες άτοκες δόσεις αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα. 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2020.

Γύρω στα μέσα Ιουνίου 2020 θα βγει η πρόσκληση για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», με την επιτυχή ολοκλήρωσή του οποίου οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο οδηγεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων,  (Ν.2844/2012), από τον ΕΟΠΠΕΠ και μοριοδοτείται σε όλες τις προκηρύξεις για τις δομές Δια βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ κλπ.) και το οποίο θα είναι διάρκειας 2 μηνών και 200 ωρών (συνολικό κόστος προγράμματος: 120€).

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα χορηγεί στους επιμορφούμενους τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης – Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης (στις οποίες θα αναγράφεται η διάρκεια του κάθε προγράμματος σε ώρες, ο χαρακτηρισμός του ως «Ετήσια» επιμόρφωση καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος. Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε σχετικές μοριοδοτήσεις για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, για διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ, μέγιστη μοριοδότηση σε ΣΔΕ, ΙΕΚ κλπ. (Σφραγίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 10/06/2020 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi , κόστος 20€).

Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος