Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκηρύσσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”

Περίοδος Εγγραφών έως 27/05/2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» έχει διάρκεια 150 ώρες και υλοποιείται σε διάστημα 2 μηνών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη δομή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τις ποικιλίες της, ιδιαίτερα όμως σε όσους διδάσκουν, ή προετοιμάζονται να διδάξουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στόχος του προγράμματος είναι να διδαχθούν οι βασικές διαγλωσσικές κατηγορίες και οι πραγματώσεις τους στην ΕΝΓ, τα στοιχεία αυτά που διαφοροποιούν τις νοηματικές γλώσσες από τις ακουστικοφωνητικές, καθώς και κοινωνιογλωσσικές δυναμικές που επηρεάζουν τη χρήση των ΝΓ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, ιδανικά πιστοποιημένη, αλλά και απόφοιτοι του 3ου επιπέδου σπουδών θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις οι οποίες θα γίνονται σε ΕΝΓ, ενώ το υλικό του προγράμματος θα είναι σε γραπτή Ελληνική. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες μέσα σε διάστημα 2 μηνών.

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να το παρακολουθήσουν άτομα των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Πιστοποιημένοι διδάσκοντες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,
  • Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων την ΕΝΓ,
  • Πιστοποιημένοι διδάσκοντες της ΕΝΓ,
  • Πρακτικάριοι /υποψήφιοι διδάσκοντες της ΕΝΓ και εμπλεκόμενοι στη διδασκαλία και τη διάδοσή της, Ψυχολόγοι και
  • Κάτοχοι επάρκειας της ΕΝΓ,
  • Κάτοχοι τουλάχιστον πιστοποιητικού 3ου κύκλου με τη δέσμευση ότι θα παρακολουθούν συνεδρίες και Παρουσιάσεις σε ΕΝΓ ασύγχρονα εξ αποστάσεως.

<!–[if !vml]–>” src=”blob:https://www.filologikos-istotopos.gr/a622c79d-0d1d-408c-af66-5f858f5add88″ alt=”image003.png” class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”width: 3.083in; height: 2.593in; opacity: 1;”><!–[endif]–>Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές των προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

σύγχρονη εκπαίδευση με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων σε εβδομαδιαίες δίωρες τηλεδιάσκεψης και εβδομαδιαίες ασκήσεις ατομικές και ομαδικές.

  • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

  Έναρξη Επιμόρφωσης: 1 Ιουνίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ: εδώ 

Δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος: Ενημερωτικός Οδηγός

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος: εδώ

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος