Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης: Φιλολογικά μαθήματα και τηλεκπαίδευση (διαδικτυακή ημερίδα)

Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης: Φιλολογικά μαθήματα και τηλεκπαίδευση (διαδικτυακή ημερίδα)

Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης: Φιλολογικά μαθήματα και τηλεκπαίδευση (διαδικτυακή ημερίδα)

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης, ανταποκρινόμενος στις νέες  διδακτικές ανάγκες και προκλήσεις που δημιουργήθηκαν με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, επιθυμεί να συντονίσει έναν γόνιμο διάλογο και αναστοχασμό γύρω από την ψηφιακή εκπαίδευση.

Γι’ αυτό διοργανώνει τη διαδικτυακή ημερίδα:

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

 

Σκοπός της ημερίδας είναι:

  • να παρουσιαστούν διδακτικές πρακτικές φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Φιλοσοφία), που εφαρμόστηκαν στις ψηφιακές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε. Κοζάνης, είτε με σύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με ασύγχρονη διδασκαλία.
  • να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και των νέων προοπτικών που ανοίγονται στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

 

Η διαδικτυακή ημερίδα απευθύνεται σε καθηγητές/-τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν φιλολογικά μαθήματα και υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια της Π.Ε. Κοζάνης.

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει στις ψηφιακές αίθουσες της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Webex Meetings), όπου οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν και να υποβάλλουν ερωτήσεις στον/-ην ομιλητή/-τρια.

Για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα με ομιλία θα πρέπει να αποστείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σχολείο) μαζί με τον τίτλο της εργασίας που θα παρουσιάσετε. Οι συμμετοχές θα αποσταλούν στο mail του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης ([email protected]) μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Σε όσους παρακολουθήσουν την ημερίδα και στους/-ις ομιλητές/-τριες θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση εισήγησης αντίστοιχα. Οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών με ISBN, ο οποίος θα διαμοιραστεί σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ε. Γερούση, Πρόεδρος του ΣΦΚ: 6945971047

 Γ. Δελιόπουλος, Γραμματέας του ΣΦΚ: 6945272260

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος