1η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών

1η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών

Η ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την 1η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεοελληνικής Φιλολογίας, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο, 26504).

Εκκινώντας από το θέμα της Επιστημονικής Συνάντησης, «Λογοτεχνία, κοινωνία και δημόσια σφαίρα», στόχος είναι να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της λογοτεχνίας τόσο στην επικοινωνιακή της διάσταση όσο και στην ευρύτερη επίδρασή της σε διάφορους τομείς της νεοελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας. Όπως είναι γνωστό, στην εποχή της νεωτερικότητας η λογοτεχνία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας, επηρεάζοντας καταλυτικά την εκδοτική παραγωγή, την κυκλοφορία των εντύπων, τις ταυτότητες του αναγνωστικού κοινού,τη διαμόρφωση του αισθητικού γούστου, τις ιδεολογικές διεργασίες των κοινωνικών υποκειμένων αλλά και τις πολιτισμικές ανταλλαγές πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Βασικοί θεματικοί άξονες της Επιστημονικής Συνάντησης είναι οι εξής:

Άτομο και κοινωνία: αναπαραστάσεις της ταυτότητας και της ετερότητας στη λογοτεχνία.
Τύπος και Κριτική: προβληματισμοί και αναζητήσεις γύρω από τη δημόσια σφαίρα.
Λογοτεχνία και άλλες Τέχνες: γράφοντας με/σε άλλα μέσα.
Η λογοτεχνία μέσα από το πρίσμα της ιστορίας.
Η διαμόρφωση και πρόσληψη του λογοτεχνικού κανόνα: ιεραρχίες, αναθεωρήσεις και πολιτισμικές μεταφορές.

Οι υποβολές οφείλουν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Περιλήψεις που θα σταλούν εκπρόθεσμα και δεν θα τηρήσουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορριφθούν.

Το τελικό πρόγραμμα και όλες οι σχετικές πληροφορίες για την επιστημονική Συνάντηση θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα: https://upnef2020.wordpress.com/. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο: [email protected].

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».