Αρχαία Ελληνικά Γ΄ ΓΕΛ – Φάκελος Υλικού Άξονες διδακτικής και ερμηνείας

Αρχαία Ελληνικά Γ΄ ΓΕΛ – Φάκελος Υλικού Άξονες διδακτικής και ερμηνείας

Αρχαία Ελληνικά Γ΄ ΓΕΛ – Φάκελος Υλικού Άξονες διδακτικής και ερμηνείας, Βασίλειος Μπετσάκος

Περιλαμβάνει:
• συνοπτικές αναφορές στη φιλοσοφική διδασκαλία των συγγραφέων που ανθολογούνται στον Φάκελο Υλικού, πρωτίστως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά και του Επίκουρου, των Στωικών και άλλων
• ένταξη του αποσπάσματος στα ευρύτερα συμφραζόμενα του φιλοσοφικού έργου στο οποίο ανήκει
• διδακτικά βήματα που δίνουν ιδέες για μια οργανωμένη πορεία διδασκαλίας μέσα στην τάξη
• ερμηνευτικά σχόλια, ειδικά και γενικά, που διευκρινίζουν τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε φιλόσοφος και συμβάλλουν στην εμβάθυνση στις φιλοσοφικές του θέσεις
• γλωσσικά-ερμηνευτικά σχόλια που συνδέουν τη φιλοσοφική διδασκαλία, το περιεχόμενο του λόγου, με τις γλωσσικές επιλογές (λεκτικές, συντακτικές και υφολογικές) του συγγραφέα.
• επιλεγμένα παραθέματα προερχόμενα από δόκιμες μελέτες και ακριβώς επικεντρωμένα στο υπό μελέτη θέμα
• ερμηνευτική ανάλυση ορισμένων από τα Παράλληλα Κείμενα και σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα Κείμενα Αναφοράς
• προτεινόμενα Παράλληλα Κείμενα (πέραν αυτών που περιλαμβάνει ο Φάκελος Υλικού), συνοδευόμενα από ενδεικτικές ερωτήσεις.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος