Επιστημονικό Σεμινάριο:Η συμβολή της Ενσυναίσθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία

Επιστημονικό Σεμινάριο:Η συμβολή της Ενσυναίσθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία

Περιγραφή

«Η διευκόλυνση της ουσιώδους μάθησης βασίζεται σε συγκεκριμένα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, δηλαδή σε ορισμένες αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες, οι οποίες υπάρχουν στη σχέση ανάμεσα στον διευκολυντή και τον μαθητή» . Αυτή είναι μια βασική διατύπωση του Carl Rogers, ο οποίος είναι ένας από τους πιο επιφανείς ψυχολόγους της γενιάς του και από τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή. Υπήρξε ο θεμελιωτής της Προσωποκεντρικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία, ενώ διατύπωσε μια βαθιά θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας παιδαγωγός να διευκολύνει τη μάθηση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ενσυναίσθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία» είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εισάγει στην έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία αποδεδειγμένα πια σχετίζεται με καλύτερες εκβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από μία σειρά σύντομων βιωματικών ασκήσεων, θα αποσαφηνιστούν οι έννοιες της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, οι βασικές αρχές της μάθησης αλλά και θα αφουγκραστούμε την έννοια της ενσυναίσθησης, αναγνωρίζοντάς την ως μια δεξιότητα ζωής.

Μέσα από 3 θεματικές ενότητες και με ζωντανή αλληλεπίδραση, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το μήνυμα που στέλνει ο τρόπος που ανταποκρίνονται στους μαθητές τους αλλά και το πόσο βοηθητικό ή όχι είναι αυτό.

Στόχος Επιμόρφωσης

Η ενσυναίσθηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του σχετίζεσθαι, είτε αυτό αφορά στις προσωπικές και φιλικές σχέσεις, είτε αφορά στον τρόπο που σχετιζόμαστε κατά την άσκηση του εκάστοτε επαγγέλματος.

Η διαδικασία της μάθησης είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία πολλές φορές εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς, καθιστώντας τους επιρρεπείς σε επαγγελματική εξουθένωση. Η δυσκολία της πειθαρχίας, των ορίων, της ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού υλικού και πολλά ακόμα, λειτουργούν ως τροχοπέδη για το ουσιαστικό σχετίζεσθαι του εκπαιδευτικού με το μαθητή.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ενσυναίσθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία» είναι να δημιουργήσει νέα ερεθίσματα γύρω από τις αξίες και τις βασικές αρχές της μάθησης, η οποία μπορεί να διευκολύνει τόσο τον παιδαγωγό όσο και το μαθητή. Στόχος είναι η δημιουργία μιας συνθήκης η οποία θα θέτει ως προτεραιότητα τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε σχέσεις με τους μαθητές και αυτό γιατί ουσιαστικά το βασικό εργαλείο που διαθέτει ένας παιδαγωγός όταν μπαίνει μέσα στην τάξη, είναι ο ίδιος του ο εαυτός.

Για το λόγο αυτό, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ενσυναίσθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία» και μέσα από σύντομες βιωματικές ασκήσεις θα δώσουμε έμφαση στο τι ακριβώς είναι η ενσυναίσθηση, για ποιο λόγο κουβεντιάζουμε γι ‘ αυτή, τι επίδραση έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, και το πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει μια ενσυναισθητική στάση.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες/ουσες:
α. να αποσαφηνίσουν την έννοια της ενσυναίσθησης
β. να αναγνωρίσουν τις βασικές αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας
γ. να αναγνωρίσουν τις αρχές της μάθησης κατά την προσωποκεντρική προσέγγιση
δ. να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους/τις μαθητές/τριες τους.
ε. να δημιουργήσουν ένα διευκολυντικό περιβάλλον μάθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από την Προσωποκεντρική Προσέγγιση που θεμελίωσε ο Carl Rogers. Επιπλέον απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες που σχετίζονται με παιδιά και θέλουν να αφουγκραστούν τον τρόπο με τον οποίο η ενσυναίσθηση δρα καταλυτικά για τη δημιουργία ενός κλίματος που διευκολύνει τη μάθηση όσο και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».