Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων με τη χρήση Τ.Π.Ε

Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων με τη χρήση Τ.Π.Ε

Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια οικονομία υπηρεσιών όπως της πληροφορίας και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να καθίστανται ικανοί να διαχειρίζονται την πληροφορία και να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα, να εργάζονται σε ομάδες και να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα, να είναι εφευρετικοί και δημιουργικοί και να αξιοποιούν την χρήση της τεχνολογίας (Partnership for 21st Century Skills, 2009). Ανάμεσα στις δεξιότητες του 21ου αιώνα σημαντικό ρόλο κατέχει και η ανάπτυξη ψηφιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων (digital & collaboration skills) (Pacific Policy Research Center, 2010; Trilling & Fadel, 2009).

Επιστημονικό Σεμινάριο:Η συμβολή της Ενσυναίσθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία

Στο παρόν σεμινάριο επιδιώκουμε την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδακτική πράξη. Θα παρουσιαστούν σχέδια μαθήματος και προτάσεις διδασκαλίας για τα φιλολογικά μαθήματα που συνδυαστικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν τα παιδαγωγικά οφέλη της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, για το μάθημα της Ιστορίας θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία του μαθήματος. Επίσης, θα παρουσιαστούν σχέδια μαθήματος με συνεργατικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας για τους μαθητές, παραδείγματα για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οδύσσειας με τη χρήση comics θα επικεντρωθούμε στον τρόπο χρήσης λογισμικών παρουσιάζοντας σχέδια μαθήματος και προτάσεις διδασκαλίας.

Επιγραμματικά, η δομή του σεμιναρίου είναι η εξής: Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη της Τεχνολογίας, η χρήση των συνεργατικών στρατηγικών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, εργαλεία ψηφιακής αφήγησης, η παιδαγωγική αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη και της ιστοριoγραμμής, χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι με ψηφιακό υλικό για όλα τα φιλολογικά μαθήματα.

Στόχος Επιμόρφωσης

Το σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με τη χρήση συνεργατικών στρατηγικών (Jigsaw, Stad, Role Playing). Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά για να μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες για το μάθημά τους αλλά και να μάθουν να καθοδηγούν τους μαθητές τους στην συγγραφή και τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών και σεναρίων. Η χρήση του comic μπορεί να αξιοποιηθεί είτε κατά την παράδοση του μαθήματος στην τάξη είτε για την αξιολόγηση των μαθητών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες, σταυρόλεξα και ιστορικές γραμμές με τη χρήση ψηφιακών λογισμικών που θα μπορούν να τα αξιοποιούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
1. Να γνωρίζουν τι είναι οι συνεργατικές στρατηγικές και πως αξιοποιούνται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας για την ενίσχυση των συνεργατικών και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
2. Να γνωρίζουν πώς θα σχεδιάζουν ένα μάθημα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
3. Να μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία και online λογισμικά για τη δημιουργία δραστηριοτήτων σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
4. Να μάθουν να δημιουργούν σχέδια μαθήματος & φύλλα εργασίας για την Οδύσσεια και την Ιστορία.
5. Να εξοικειωθούν με τη δημιουργική έκφραση & τη βιωματική μάθηση μέσω της συγγραφής ψηφιακών Ιστοριών.
6. Να μάθουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση των μαθητών (διαμορφωτική & τελική αξιολόγηση).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, παιδαγωγούς αλλά και φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το σχεδιασμό και τη δημιουργία δραστηριοτήτων για τα φιλολογικά μαθήματα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και συνεργατικών στρατηγικών μάθησης. Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικούς παιδαγωγούς που θέλουν να εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία τις νέες τεχνολογίες που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύσσουν γνωστικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες. Τέλος, απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν νέους τόπους διδασκαλίας και δημιουργίας δραστηριοτήτων με τη χρήση Τ.Π.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σεμινάρια employ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».