Αναθεωρημένη και ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου, Κριτήρια Αξιολόγησης”

Αναθεωρημένη και ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου, Κριτήρια Αξιολόγησης”

Το βιβλίο «Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ. Γενικού Λυκείου 40 Κριτήρια Αξιολόγησης»

αποτελεί αναθεωρημένη και ανανεωμένη ανατύπωση του βιβλίου «Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ. Γενικού Λυκείου 50 Κριτήρια Αξιολόγησης», εμπλουτισμένο με επιπλέον πολυτροπικά κείμενα.

Περιλαμβάνει:

• Kριτήρια αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σύμφωνα με τις οδηγίες (ενιαίας εξέτασης) για τη διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος.

• Ένθετα φυλλάδια με αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Ιδιαίτερα οι απαντήσεις των θεμάτων παραγωγής λόγου περιέχουν πλούσιο υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι κοινοτοπίες και η μονοδιάστατη και μονότονη επανάληψη στερεότυπων στοιχείων.

• Ερμηνευτικά σχόλια σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, εναρμονισμένα πλήρως με τις οδηγίες του ΙΕΠ και του Φάκελου Υλικού μαθητή και εκπαιδευτικού.

• Εναλλακτικές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το εύρος των ερωτήσεων που μπορεί να ζητηθούν σε κάθε μη λογοτεχνικό κείμενο.

• Πρόσθετες ασκήσεις σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο, που συμβάλλουν στην καλύτερη επεξεργασία και κατανόησή του.

• Θεωρία για τη Λογοτεχνία, στην οποία με απλό τρόπο, παραδείγματα και πίνακες εξηγούνται οι έννοιες που είναι αναγκαίες για την ανάλυση και την κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων.

Αγορά από online βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».