«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,

θα πραγματοποιηθεί, με τη συμμετοχή της ΠΕΦ,  στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών.

την Τετάρτη,  4-12-2019, και ώρα  10.00  π.μ.(ώρα προσέλευσης 9.30π.μ.)

 

Τὰ κλὰσικὰ γρὰμματα  ἀποτέλεσαν βασικὸ ἄξονα στὴ συγκρότηση τοῦ σύγχρονου σχολείου σὲ ὅλο τὸν δυτικὸ κόσμο. ῾Η πραγματικότητα αὐτὴ ἄρχισε νὰ  ἀντιστρέϕεται διεθνῶς ἐδῶ καὶ κάποιες δεκαετίες καὶ ἡ θέση τῶν κλασικῶν γραμμάτων, δυστυχῶς, εἴτε περιθωριοποιεῖ ται εἴτε ὑποβαθμίζεται. ῾Η ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὰ κλασικὰ γράμματα  ἀπὸ τὴν  ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας μας καὶ ἑξῆς. ῾Η θέση τους ὡστόσο στὰ δημόσια ἐκπαιδευτήρια καὶ στὰ πρότυπα σχολεῖα δὲν ἦταν πάντοτε αὐτονόητη καὶ σὲ διάϕορες περιόδους ἔχουν τεθεῖ ἐρωτήματα ποὺ  ϕοροῦν εἴτε τὸν τρόπο προσέγγισης τῶν κειμένων (ἀπὸ τὸ πρωτότυπο ἢ τὴ μετάϕραση) εἴτε τὴ θέση τους καθαυτὴν στὶς σχολικὲς αἴθουσες (στὴν περίπτωση λ.χ. τῶν λατινικῶν). συχνὰ τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ ἔχουν πάρει τὴ μορϕὴ ἔντονων  ντιπαραθέσεων μὲ σαϕῆ πολιτικὸ προσανατολισμὸ καὶ σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις τὰ ἴδια αὐτὰ ἐρωτήματα ἔχουν  ἀποτελέσει  ϕόρμηση γιὰ τὴν προβολὴ τεκμηριωμένων ἐπιχειρημάτων μὲ συγκεκριμένες καὶ καλὰ ἐπεξεργασμένες προτάσεις.

῾Η ᾽ὰκαδημία ᾽ὰθηνῶν –καὶ εἰδικότερα τὸ κέντρον ᾽Ερεύνης τῆς ῾Ελληνικῆς καὶ λατινικῆς γραμματείας (ΚΕΕΛΓ) σὲ συνεργασία μὲ τὸ κέντρο ῾Ελληνικῆς γλώσσας (ΚΕΓ)– πρωτοστατώντας στὴν κινητοποίηση αὐτὴ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν  ποϕάσισε νὰ διοργανώσει ἡμερίδα μὲ θέμα: «῾Η Διδασκαλία τῶν κλασικῶν γραμμάτων στὴν ῾Ελληνικὴ ᾽Εκπαίδευση. ᾽ὰναζητώντας τὸ σχολικὸ Παράδειγμα τοῦ 21ου αἰώνα» μὲ κύριο σκοπὸ νὰ προβληθεῖ  ἀϕενὸς ἡ ὑποβάθμιση τῶν  νθρωπιστικῶν γραμμάτων στὸν τόπο μας τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ  ϕετέρου νὰ ὑποδειχθοῦν μέσα καὶ τρόποι, ποὺ θὰ συμβάλουν στὴ δραστικὴ τόνωση τοῦ ἐνδιαϕέροντος τοῦ κοινοῦ, καὶ ἰδίως τῶν μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν, γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ ἐνδεχομένως στὴν ἄμεση λήψη  ποτελεσματικῶν μέτρων  πὸ τὴν πολιτεία πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή. στὴν προαναϕερθείσα ἡμερίδα μετέχουν ἔγκριτοι κλασικοὶ ϕιλόλογοι καὶ καταξιωμένοι ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ θὰ προβοῦν σὲ συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὴν  νύψωση τοῦ ἐπιπέδου διδασκαλίας τῶν ᾽ὰρχαίων ῾Ελληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν στὸ γυμνάσιο καὶ στὸ λύκειο –εἰδικότερα ὡς πρὸς τὸ ϕλέγον θέμα τῶν διδακτικῶν ἐγχειριδίων, τὸ κρίσιμο ζήτημα τῶν βέλτιστων διδακτικῶν μεθόδων καὶ τὸ πρόβλημα, τὸ σχετικὸ μὲ τὴ δημιουργικὴ καὶ γόνιμη ἐπιμόρϕωση τῶν ϕιλολόγων καθηγητῶν–  ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν  ναθεώρηση καὶ  νανέωση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν στὰ Τμήματα Φιλολογίας τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων.

Πρόγραμμα

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.