8ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικό Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη

8ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικό Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη

8ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη, για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιόδου 2019 – 2020.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η 29η Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος