Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου  (2019-2020)

Συμπληρωματικές οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου (2019-2020)

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-20 διαρθρώνονται ανά Ενότητα και Κεφάλαιο σύμφωνα με τα σχολικά εγχειρίδια:

  • Αρχαία Ιστορία- Α΄ τάξη,
  • Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία- Β΄ τάξη και
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Γ΄ τάξη,

στηριζόμενες στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου» (ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019).

Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος, στις παρούσες οδηγίες προτείνεται (βλ. αναλυτικά οδηγίες σε κάθε τάξη) εκτενής ή συνοπτική διδασκαλία των ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων κάθε τάξης.

 

α) Στην πρώτη περίπτωση (εκτενής διδασκαλία), πρόκειται για ενότητες στις οποίες ο/η εκπαιδευτικός προτείνεται να διδάξει αναλυτικά εκείνα τα σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την ιστορική κατανόηση της συγκεκριμένης ενότητας, αλλά και αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση των επομένων.

β) Στη δεύτερη περίπτωση (συνοπτική διδασκαλία) πρόκειται για ενότητες τις οποίες ο/η εκπαιδευτικός προτείνεται να διδάξει συνοπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια και κατανόηση, είτε ακόμη για να καταστεί εύληπτη η συνοπτική παρουσίασή τους π.χ. γραπτές πηγές, χάρτες, εικόνες κ.ά. Κυρίως πρόκειται για ενότητες με παράθεση γεγονότων, συνήθως στρατιωτικών, που εμπεριέχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά και γεγονότων ή/και στοιχείων που οι μαθητές/μαθήτριες έχουν διδαχθεί αναλυτικά σε άλλες τάξεις και σε άλλα μαθήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».