Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?

 Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

Α1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω κείμενα στη νεοελληνική γλώσσα.

Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

infelix:την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους

fines:τη γενική του πληθυντικού

spem:την γενική του πληθυντικού

turrim :την αφαιρετική του ενικού και τη γενική του πληθυντικού

casu:τη γενική του ενικού

salutem:την αφαιρετική του ενικού

ordine:ονομαστική του ενικού

longa:την αιτιατική του ενικού στον συγκριτικό βαθμό

1.β. primum, celeriter:Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους δυο βαθμούς να γράψετε τη γενική και την αιτιατική ενικού αριθμού, ουδετέρου γένους, του συγκριτικού βαθμού του επιθέτου από το οποίο προέρχεται το επίρρημα celeriter .

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

traxit:την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του ενεστώτα

potuisti:το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα

populari:τα απαρέμφατα του μέλλοντα και του παρακειμένου (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)

genuit:το β΄ ενικό της οριστικής και της υποτακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή (να λάβετε υπ’ όψιν το γένος του υποκειμένου)

abiciat:το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή και τη γενική του γερουνδίου

conspicitur:το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα στην ίδια φωνή

defertur:τα απαρέμφατα ενεστώτα και μέλλοντα της ίδιας φωνής

constituit:το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ίδιου χρόνου και της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.

Γ1. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της εκφοράς της.

Γ2. Num ad hostem veni? Να αναδιατυπωθεί η ευθεία ερώτηση έτσι ώστε α) να περιμένουμε καταφατική απάντηση, β) να μην γνωρίζουμε την απάντηση, γ) να δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενό της.

Γ3. Στο πρώτο απόσπασμα να βρεθούν όλες οι δευτερεύουσες προτάσεις και να δηλωθεί το είδος και  η εκφορά τους.

Γ4.ut tragulam mitteret:Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής, την εκφορά της και τον συντακτικό της ρόλο.

Γ4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:

captiva:είναι………..στο………..

me:είναι …….στο…….

terram:είναι …..στο…..

tibi:είναι ……στο……

cum legionibus:είναι ……στο…….

Γ5.  α) Haec a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur

β) In hoc me longa vita et infelix senecta traxit ?:

Να τρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στο α) και την ενεργητική σε παθητική στο β).

 

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.