Αδίδακτο κείμενο:  Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.71

Αδίδακτο κείμενο:  Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.71

Αδίδακτο κείμενο:  Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.71 (Με απαντήσεις)

Ο Θουκυδίδης εξέθεσε τα γεγονότα, που, κατά τη γνώμη του, αποτέλεσαν τις αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου: λίγο μετά την πρώτη αφορμή, τα “Κερκυραϊκά”, οι Κορίνθιοι ήρθαν ξανά αντιμέτωποι με τους Αθηναίους, όταν επενέβησαν υπέρ της Ποτίδαιας, που είχε αποστατήσει από την αθηναϊκή συμμαχία. Το απόσπασμα προέρχεται από τον λόγο των Κορινθίων προς τους Σπαρτιάτες στο συνέδριο της Κορίνθου.

 

Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαθεστηκυίας πόλεως, ὦ Λακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε καὶ οἴεσθε τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν οἳ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ γνώμῃ, ἢν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις δ’ ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου· νῦν δ’, ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν·καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. δι’ ὅπερ καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. Μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδυτής· νῦν δὲ τοῖς τε ἄλλοις καὶ Ποτειδεάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασθε, βοηθήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ἀττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας τε φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς ἐχθίστοις προῆσθε καὶ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους ἀθυμίᾳ πρὸς ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν δ’ ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων· λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι’ ἐρημίαν ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ᾽ οἱ μὴ βοηθοῦντες οἷς ἂν ξυνομόσωσιν. βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. πρὸς τάδε βουλεύεσθε εὖ καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

διαμέλλω= χρονοτριβώ

ἡ ἐπιτέχνησις= επινόηση, τέχνασμα

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Ταύτης μέντοι τοιαύτης… ἐτυγχάνετε τούτου· Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

Μονάδες 10

 

  1. Ποιοι παραβαίνουν τις συνθήκες σύμφωνα με τους Κορινθίους;

Μονάδες 10

 

  1. α)Να εντοπίσετε τέσσερα ρήματα σε υποτακτική και να τα μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό.

β)Να εντοπίσετε δύο διαφορετικές αναφορικές αντωνυμίες και να τις μεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

γ) Να εντοπίσετε τέσσερα τριτόκλιτα ουσιαστικά και να ταμεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

 

Μονάδες 10

 

  1. α)Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

β)Να εντοπίσετε δύο διαφορετικά είδη ἄν στο παραπάνω απόσπασμα.

γ)μόλις δ’ ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου· Να αναγνωρίσετε την πρόταση και να δικαιολογήστε την εκφορά της.

Μονάδες 10

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.Αφού λοιπόν έχετε αντίπαλη αυτή την πολιτεία, εσείς Λακεδαιμόνιοι χρονοτριβείτε και νομίζετε πως είναι σε θέση να μένουν αδρανείς, όχι οι άνθρωποι που κάνουν ό,τι πρέπει για τον εξοπλισμό τους και φανερώνουν το φρόνημά τους έτσι που να ξέρουν όλοι πως δε θα επιτρέψουν σε κανένα να τους αδικήσει, αλλά κάθεστε και διοικείστε με ισότητα, με το σκοπό ούτε να προκαλέσετε συμφορές σε άλλους, ούτε σεις οι ίδιοι να ζημιωθείτε όταν υπερασπίζετε την πόλη σας. Αλλά μετά βίας θα το πετυχαίνατε αυτό αν είχατε απέναντι σας όμοια πολιτεία·

 

2.Σύμφωνα με τους Κορίνθιους, παραβαίνουν τις συνθήκες όχι όσοι πηγαίνουν προς άλλους γιατί είναι μόνοι κι έρημοι, άλλα όσοι δε βοηθούν αυτούς που ορκίστηκαν μαζί να βοηθιούνται αναμεταξύ τους.

 

3.α)ἀδικῶνται: ἀδικῆται

πράσσωσι: πράσσῃ

τρέψητε: τρέψῃ

ξυνομόσωσιν: ξυνομόσῃ

β)ὅπερ: ἅπερ

οἷς: ᾧ

γ) ἄνδρας: ἄνδρα

οἱ πατέρες: ὁ πατήρ

τὰ ἐπιτηδεύματα: τὸ ἐπιτήδευμα

τῆς ἐπιτεχνήσεως: τῶν ἐπιτεχνήσεων

 

4.α)τῶν ἀνθρώπων:γενική διαιρετική στο τούτοις

οἳ: υποκείμενο στο πράσσωσι

Ποτειδεάταις: αντικείμενο στο βοηθήσατε

τῶν αἰσθανομένων:επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο ἀνθρώπων

ὑμῶν: υποκείμενο της μετοχής βουλομένων

προθύμων: κατηγορούμενο στο ὑμῶν μέσω του συνδετικού εἶναι

ὑμῖν: έμμεσο αντικείμενοστο ρήμα παρέδοσαν

 

β)οἳ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι: Αοριστολογικό ἄν (αναφορικοϋποθετική πρόταση

ἂν ἐτυγχάνετε:δυνητικό ἄν (δυνητική οριστική)

 

γ) Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται με δυνητική οριστική και δηλώνει το μη πραγματικό.

 

Αδίδακτο κείμενο:  Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.71 σε pdf

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.