Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου”

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου”

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου”.

 Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο  http://thepae.ppp.uoa.gr/

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 4127/Β ́/20.9.2018), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

  • Έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
  • Έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

(Διευκρινίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός προκηρυσσόμενων θέσεων ανά κατεύθυνση δεν είναι περιοριστικός και εξαρτάται από την γενική επίδοση των υποψηφίων)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος