46ο Συνέδριο Π.Ε.Φ. με θέμα: «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός»

46ο Συνέδριο Π.Ε.Φ. με θέμα: «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, θεωρώντας αναγκαία την ανάδειξη του Βυζαντίου ως αδιάσπαστου κρίκου στην ιστορική πορεία του ελληνισμού και της  καθοριστικής συμβολής του στη διαμόρφωση της νεοελληνικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας, αποφάσισε το 46ο Συνέδριο της Ένωσής μας να έχει ως θέμα:

 «Βυζάντιο: Ιστορία και Πολιτισμός»

 

Θεματικοί άξονες

 

 • Οι ρίζεςτου Βυζαντίου (ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα)
 • Κρατικήκαι Κοινωνική Οργάνωση
 • Βυζάντιοκαι Δύση-Βυζάντιο και Ισλάμ -Βυζάντιο και Σλάβοι
 • ΒυζαντινήΛογοτεχνία
  • Λόγια (θύραθεν) Λογοτεχνία
  • Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Ιστορικοί και Χρονογράφοι
 • Παιδεία- Γλώσσα- Φιλολογία
 • Βυζαντινή Τέχνη
 • Βυζάντιοκαι Νέος Ελληνισμός
  • Η Βυζαντινή Κληρονομιά στα νεοελληνικά γράμματα και στον νεοελληνικό πολιτισμό
 • Το Βυζάντιο στην ελληνική εκπαίδευση.Οι Βυζαντινές Σπουδές σήμερα.

 

Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου

 

 1. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Νομό Κορινθίας  από τις 7 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2019.
 2. Προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο με εισήγηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών της χώρας, φιλόλογοι που υπηρετούν ή που έχουν αφυπηρετήσει από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου και πανεπιστημιακοί καθηγητές. 
 1. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΦ ([email protected]) έως τις 25 Ιουνίου 2019.

Hπρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη (όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας), ιδιότητα, διεύθυνση (ηλεκτρονική και ταχυδρομική) και τηλέφωνο του υποψήφιου εισηγητή.

 1. Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου θα έχουν διάρκεια 20΄ και θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο από την Π.Ε.Φ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος

Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ.                         

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνης Μαστραπάς, δ.φ.

 

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος