1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλασικές Σπουδές» του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει συνέδριο Μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών και υποψηφίων Διδακτόρων με θέμα “Αθανασία και Μνήμη στον Αρχαίο Κόσμο”, που θα διεξαχθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘ΞΕΝΙΑ’ στο Ρέθυμνο. Το συνέδριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Για την πρόσκληση και την αφίσα, βλ. συνημμένα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://pgradconferenceuoc.wixsite.com/immortality-memory ή να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος