Σεμινάριο: Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

Σεμινάριο: Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο
Υπάρχουν δύο είδη διαταραχών: της μάθησης και της συμπεριφοράς, τις οποίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά και που απασχολούν έντονα γονείς και εκπαιδευτικούς. Αποτελούν τα πιο συνήθη και κορυφαία προβλήματα στο σχολείο. Συχνά εμφανίζονται μαζί σε ένα παιδί, ενώ υπάρχει σοβαρή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.  Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ενδογενείς και δεν προκαλούνται από το περιβάλλον. Ωστόσο μπορούν να επιδεινωθούν ή να μειωθούν ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα συμπεριφοράς ποικίλουν και διαφέρουν ενώ κυμαίνονται από έλλειψη προσοχής στο χαμηλότερο επίπεδο μέχρι επιθετικότητα και βία στο υψηλότερο.


Κάθε παιδί είναι μια ατομική περίπτωση και χρειάζεται το δικό του τρόπο μεταχείρισης. Οι χειρισμοί που γίνονται εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, την ωριμότητα και τις δυνατότητες του παιδιού. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος παρέμβασης είναι πιο πιθανό να έχει θετικά αποτελέσματα, αν γίνει έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο. Στην αντίθετη περίπτωση ενισχύονται οι δυσκολίες και γίνονται περισσότερο ανθεκτικές σε κάθε μορφή παρέμβασης. Τα παιδαγωγικά προγράμματα παρέμβασης ξεκινούν από δύο βασικά κριτήρια, το κριτήριο του περιεχομένου της μαθησιακής ύλης και τη μαθησιακή συμπεριφορά.

Για τους μαθητές με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες ή Διαταραχές Συμπεριφοράς, σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, ώστε να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του μαθητή. Έχει σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του, στοχεύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του.  Για τους μαθητές που δεν έχουν διάγνωση, αλλά παρουσιάζουν διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας, αρχικά σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του ΒΠΠ, ενδεχομένως να χρειαστεί το παιδί αξιολόγηση από αρμόδια διαγνωστική υπηρεσία, ώστε να σχεδιαστεί ακολούθως το κατάλληλο γι’ αυτό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).

Σκοπός Επιμόρφωσης
Στόχος του σεμιναρίου είναι, αφού οι συμμετέχοντες έχουν κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς, να εξοικειωθούν με το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης για την κατάλληλη οργάνωση και αξιοποίηση των παραγόντων που θα μπορέσουν να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών των μαθητών.  Αρχικά θα παρουσιαστούν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως και σχετικά με τις Διαταραχές Συμπεριφοράς, οι οποίες επιδρούν άμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση ή επιδεινώνουν σημαντικά τη μάθηση.  Στη συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση του τρόπου κατάρτισης Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) καθώς και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ) και επίσης στην ανάδειξη τρόπων και στρατηγικών υποστήριξης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.


Η επιμόρφωση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Θα γίνει παρουσίαση και μελέτη περιπτώσεων μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και με Διαταραχές Συμπεριφοράς, καθώς επίσης και των ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης με τα οποία αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες των μαθητών αυτών στο σχολείο. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν τις απόψεις αλλά και τις εμπειρίες τους, ώστε να υπάρξει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών οπτικών και να αναπτυχθεί ένας ζωντανός προβληματισμός σχετικά με την κατάρτιση αποτελεσματικών εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές Συμπεριφοράς.

Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:

α. να γνωρίζουν τι είναι το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και ποια είναι η σπουδαιότητά του
β. να γνωρίζουν τι είναι το Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ), καθώς επίσης γιατί και πότε το χρησιμοποιούμε
γ. να μπορούν να σχεδιάσουν τόσο ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) όσο και ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ) για Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς
δ. να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν κατάλληλα το προσφερόμενο από το σεμινάριο «Φύλλο Παρατήρησης Μαθητή» ώστε να προσεγγίζουν τις περιπτώσεις προβλημάτων συμπεριφοράς, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση αλλά κυρίως την πρόληψή τους και τη βαθμιαία εξασθένισή τους
ε. να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα προσφερόμενα από το σεμινάριο «Κριτήρια αξιολόγησης» Γλώσσας και Μαθηματικών, για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου όλων των βαθμίδων, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και που αναζητούν πρακτικούς, λειτουργικούς τρόπους και στρατηγικές για την πιο κατάλληλη αντιμετώπιση των μαθητών τους. Αφορά επίσης φοιτητές παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, φοιτητές που μετεκπαιδεύονται στην Ειδική Αγωγή, καθώς και γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Συμπεριφοράς.

 • Ημερομηνίες Διεξαγωγής

  11/05/2019 & 12/05/2019

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.00-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Γονείς, Φοιτητές

  Περισσότερες πληροφορίες e-employ.gr

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.