Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2018-2019

Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2018-2019

Ενδεικτικές Οδηγίες για την οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις Δημιουργικές Εργασίες του Λυκείου

Διάρκεια: 2 ώρες

Στην 1η Ενότητα προτείνεται η μορφή της εισήγησης, η οποία θα είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγάλο χώρο, με μεγάλο ακροατήριο, αποτελούμενο ακόμα και από περισσότερες από μία ειδικότητες. Με την ολοκλήρωση της Ενότητας προτείνεται να διατίθεται επαρκής χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.

Ενότητα 2η – Βιωματικό μέρος: Οργάνωση και εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

Διάρκεια: 3 ώρες

Στη 2η Ενότητα, οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε τμήματα έως 30 μελών και προτείνεται εμφατικά η μορφή βιωματικού εργαστηρίου. Πρόκειται για προσομοίωση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τους/τις μαθητές/-τριες κατά την εκπόνηση της εργασίας στην τάξη του σχολείου. (Σε αυτή τη λογική και ο/η επιμορφωτής/-τρια θα αναλάβει τον ρόλο του εκπαιδευτικού της τάξης που υποστηρίζει τις ομάδες,παρακολουθεί και παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται.)

Η διαδικασία που προτείνεται για τη 2η Ενότητα είναι η εξής:

 1. Γνωριμία των μελών της ομάδας και του/της επιμορφωτή/-τριας και σύντομη περιγραφή του τι θα ακολουθήσει.

 2. Χωρισμός των εκπαιδευτικών σε ομάδες από 4/μελείς έως 6/μελείς.

 3. Καταιγισμός Ιδεών εντός της ομάδας για πιθανά θέματα Δημιουργικών Εργασιών και συζήτηση για το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις μιας Δημιουργικής Εργασίας (όχι απλή αναπαραγωγή συλλεγμένων πληροφοριών, θέμα εντός των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών, εντός των χρονικών

  περιορισμών…).

 4. Από τα θέματα που κρίνει κατάλληλα κάθε ομάδα επιλέγει ένα για την

  «προσομοίωση» της διαδικασίας εκπόνησης.

 5. Υιοθετώντας την «ιδιότητα» του/της μαθητή/τριας:

  Οργάνωση και «εκπόνηση» της εργασίας.
  Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναμένεται να εκπονήσουν «κανονικά» την εργασία, απλώς να περιγράψουν αναλυτικότερα το περιεχόμενο των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Δηλαδή να ορίσουν αν πρόκειται για εργασία ερευνητικού χαρακτήρα (αν απαιτεί έρευνα βιβλιογραφική ή ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις ή μετρήσεις) ή κάτι τελείως διαφορετικό (δημιουργική γραφή, καλλιτεχνική σύνθεση, τεχνολογική κατασκευή…), αν απαιτείται έρευνα να αναζητήσουν τα υπο-ερωτήματα και τον τρόπο που μπορούν να βρουν τις απαντήσεις τους, αν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο να ορίσουν τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή της.

Ενότητα 1η – Θεωρητικό μέρος: (α) Η έννοια της δημιουργικότητας και η δημιουργική εργασία, (β) Η Δημιουργική Εργασία στο Λύκειο, (γ) Αξιολόγηση της Δημιουργικής Εργασίας

 1. Έξοδος από την οπτική των μαθητών/τριών και υιοθέτηση της οπτικής των εκπαιδευτικών: Κριτήρια για την αξιολόγηση που θα χρησιμοποιούσαν για αυτή την εργασία (ευσύνοπτη κατασκευή ρουμπρίκας)

 2. Παρουσίαση της δουλειάς κάθε ομάδας στην ολομέλεια που θα περιλαμβάνει:
  α) Παρουσίαση των θεμάτων που προέκυψαν από τον καταιγισμό ιδεών και που κρίθηκαν κατάλληλα για μια δημιουργική εργασία. Εξήγηση της επιλογής θέματος που έκανε η ομάδα (του θέματος που επεξεργάστηκαν).

  β) Παρουσίαση των βημάτων οργάνωσης και εκπόνησης της εργασίας γ) Παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης

 3. Ανατροφοδότηση από τις υπόλοιπες ομάδες.

 4. Ανατροφοδότηση από τον/την επιμορφωτή/-τρια που αξιοποιεί γι’ αυτό τον σκοπό το υλικό (θεωρητικό μέρος και παραδείγματα) που έχει αναρτήσει το ΙΕΠ και εντοπίζει σημεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαδικασία τόσο ως προς την καθοδήγηση των ομάδων, όσο και ως προς την αξιολόγησή τους.

 5. Αναστοχασμός (σε ολομέλεια): οι εκπαιδευτικοί συζητούν τι αποκόμισαν από το επιμορφωτικό σεμινάριο, ιδίως από τη 2η ενότητα και πιθανά προβλήματα που φαντάζονται ότι μπορούν να ανακύψουν στην πραγματική εφαρμογή.

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.