Διδακτική μεθοδολογία Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Διδακτική μεθοδολογία Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης στοχεύει στην ενίσχυση των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών αναφορικά με τα μαθήματα

της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου, βασισμένο στις σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές απόψεις.

Με οδηγίες για την συνολική θεώρηση του αντικειμένου, τη σύσταση αναλυτικού προγράμματος, τη δημιουργία φύλλων εργασίας και την αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχεδίων μαθήματος καλύπτει το σύνολο των στόχων για την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών μέσα από το συνδυασμό θεμάτων της καθημερινότητας.

Ακόμη, ενίσχυεται η σχέση των μαθητών με τα αντίστοιχα είδη λογοτεχνικών κειμένων, τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, τη δημιουργική γραφή, την παροχή επιπλέον υλικού για σφαιρική άποψη της εκάστοτε ενότητας και την ορθότερη παραγωγή λόγου και εξάσκηση συνδυαστικών δεξιοτήτων.

Με βάση τη συνεξέταση της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, παρέχονται οι κατευθύντηριες γραμμές για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση μέσα από δομημένες θεματικές ενότητες – κύκλους.

θΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 
 • Εισαγωγή στη Διδακτική Μέθοδολογία και τον Διδακτικό Σχεδιασμό

 • Αναλυτικό πρόγραμμα – στοχοθεσία – σκοπός Ν. Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 • Διδακτική πορεία μαθήματος Ν. Γλώσσας

 • Προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων

 • Εισαγωγή στη θεωρία της Λογοτεχνίας

 • Κριτήρια επιλογής  λογοτεχνικών κειμένων και Δημιουργική Γραφή

 • Ενδεικτική κατανομή ύλης ανά τάξη

 • Καλές Διδακτικές πρακτικές

 • Υποδειγματικά Σχέδια Μαθήματος

 • Μεθοδολογίας παραγωγής κειμένου Βήμα -Βήμα

 • Συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας με υποδειγματικές ασκήσεις ανά ενότητα

 • Η αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα

 • Σύνδεση θεματικής ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας και αντίστοιχου λογοτεχνικού κειμένου του σχολικού εγχειριδίου

 • Σύνδεση θεματικής ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας και άγνωστου λογοτεχνικού κειμένου

 • Τύποι και μεθοδολογία δημιουργίας και επίλυσης ασκήσεων

 • Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 • Αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού

 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

 • Ενδεικτικές απαντήσεις και αξιολόγηση της συνεξέτασης της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

 • Τεχνικές και μεθοδολογία διόρθωσης εργασιών – επισήμανση λαθών

 •  Τεχνικές και μεθοδολογία διόρθωσης της έκθεσης

 • Υποδειγματική διδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 • Δημιουργία φύλλου αξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας

 • Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη – Λογισμικά

 • Μαθησιακές δυσκολίες, διαφοροποιημένη διδασκαλία, με πρακτικές εφαρμογές

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Απευθύνεται σε:
•    Φιλολόγους
•    Φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων
•    Εργαζομένους στην Ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια, εκπαιδευτικούς ιδιαιτέρων μαθημάτων, κολλεγίων, ΙΕΚ)
•    Εργαζόμενους στη δημόσια εκπαίδευση
•    Συνοδούς παράλληλης στήριξης 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Παρέχονται:
•    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 350 ωρών (Κέντρο δια βίου μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση»), μοριοδοτούμενο σε προκηρύξεις.
•    Ψηφιακό και έντυπο υλικό για όλες τις ενότητες του προγράμματος
•    Δυνατότητα εκπόνησης επιστημονικής εργασίας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών
•    Τεχνική υποστήριξη 
•    Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Α. Μετρήσιμα κριτήρια 
Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης είναι προσαρμοσμένο, ώστε να μοριοδοτείται στο κριτήριο «επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των αποκηρυσσόμενων θέσεων», για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε: 
-ΙΕΚ, 
-ΣΕΚ 
-ΚΔΒΜ των Δήμων 
-e-ΚΔΒΜ 
-Σιβιτανίδειο Σχολή 
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα 
-Στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης (υποδιευθυντές, διευθυντές σχολείων μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές εκπαίδευσης) 
-Στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου καθενός εκπαιδευτικού (personal professional portfolio) 
-Στις προκηρύξεις για εκπαιδευτικό προσωπικό δομών μεταναστών κ προσφύγων (Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, κέντρα υποδοχής Ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) 
-Σε προσκλήσεις από ΜΚΟ για διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους 
-Στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως στελεχιακό δυναμικό 
-Σε φροντιστήρια φιλολογικών μαθημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Διάρκεια Προγράμματος 350 ώρες
•    50 ώρες δια ζώσης, σε 10 συναντήσεις
•    300 μέσω της πλατφόρμας της «Εκπαιδευτικής Ένωσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

Σάββατο 16/2/2019

Κυριακή 17/2/2019

Σάββατο 2 /3/2019

Κυριακή 3/3/2019

Σάββατο 16 /3/2019

Κυριακή 17/3/2019

Σάββατο 13/4/2019

Κυριακή 14/4/2019

Σάββατο 18/5/2019

Κυριακή 19/5/2019

Περισσότερες πληροφορίες στο www.edu-enosi.gr

Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Σίμος Νικολιδάκης
Ο Νικολιδάκης Συμεών γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» από το ίδιο Πανεπιστήμιο και κατέχει δεύτερο Μεταπτυχιακό τίτλο «Management of Business, Innovation & Technology (MBIT)», στο οποίο ασχολήθηκε κυρίως με την εκπαιδευτική διοίκηση και τη διδακτική της καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση» και αναπληρωτής διευθυντής Ι.ΙΕΚ. Έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ακόμη, εργάστηκε σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και για δύο έτη εθελοντικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2012 πραγματοποιεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, κυρίως σε ζητήματα διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων, διδακτικής με νέες τεχνολογίες, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γνωρίζει σε άριστο επίπεδο Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Έχει εκδώσει βιβλία που σχετίζονται με τη διδακτική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους για τη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων, τη μεσσηνιακή Ποίηση και Λογοτεχνία και την αξιοποίηση του μουσείου στην εκπαίδευση. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από εξήντα εισηγήσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και κείμενά του έχουν συμπεριληφθεί σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Επιστημονικά ασχολείται με τη διδακτική, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, την Αρχαία και Νέα Ελληνική Γραμματεία. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο Νικολιδάκης Συμεών γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» από το ίδιο Πανεπιστήμιο και κατέχει δεύτερο Μεταπτυχιακό τίτλο «Management of Business, Innovation & Technology (MBIT)», στο οποίο ασχολήθηκε κυρίως με την εκπαιδευτική διοίκηση και τη διδακτική της καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση» και αναπληρωτής διευθυντής Ι.ΙΕΚ. Έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ακόμη, εργάστηκε σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και για δύο έτη εθελοντικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2012 πραγματοποιεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, κυρίως σε ζητήματα διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων, διδακτικής με νέες τεχνολογίες, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γνωρίζει σε άριστο επίπεδο Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Έχει εκδώσει βιβλία που σχετίζονται με τη διδακτική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους για τη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων, τη μεσσηνιακή Ποίηση και Λογοτεχνία και την αξιοποίηση του μουσείου στην εκπαίδευση. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από εξήντα εισηγήσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και κείμενά του έχουν συμπεριληφθεί σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Επιστημονικά ασχολείται με τη διδακτική, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, την Αρχαία και Νέα Ελληνική Γραμματεία. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.