Α΄ & Β΄ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών:

 

 1. ὁ λόγος (αιτιατική ενικού): ______________________
 2. ἡ ψῆφος (ονομαστική πληθυντικού):______________________
 3. ὁ ποιητής (κλητική ενικού):______________________
 4. ἡ τιμή (δοτική πληθυντικού):     ______________________
 5. ὁ ταῦρος (γενική πληθυντικού):______________________
 6. ὁ οἶνος (αιτιατική πληθυντικού):______________________
 7. ἡ μάζα (γενική ενικού):                 ______________________
 8. ἡ φρουρά (δοτική ενικού):______________________
 9. ὁ ταμίας (γενική ενικού):______________________
 10. ὁ ἐργάτης (ονομαστική πληθυντικού): ______________________

 

 • Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις κατάλληλες πτώσεις των ουσιαστικών:

 

 1. Ἴστε μέν γάρ τούς ἐκ Σαλαμῖνος τῶν _______________ κομισθέντας. (ὁ πολίτης)
 2. Οἱ γεωργοί τούς ___________ θεραπεύουσι. (ὁ αγρός)
 3. Οἱ δε Θηβαῖοι εὐθύς μετά τήν _____________ ἔπεμπον εἰς Ἀθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον. (ἡ μάχη)
 4. Ἐλείποντο δέ τῶν ________________ οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπό τῆς χιόνος τούς ὀφθαλμούς. (ὁ στρατιώτης)
 5. Οἱ στρατιῶται τά ____________ διανέμονται. (τό δῶρον)
 6. Οἱ Ἀθηναῖοι πολλάς καί καλάς __________ οἰκοδομοῦνται. (ἡ οἰκία)
 7. Οἱ θηρευταί πρός τήν ______________ βαίνουσι. (ἡ ἄμπελος)
 8. Τά ἔργα οὐ συμφωνεῖ τοῖς ____________. (ὁ λόγος)
 9. Οὐκ ἀνέχεσθε τούς λέγοντας ὑμῖν τήν ________________. (ἡ ἀλήθεια)
 10. Οἱ __________ οὕτως εἰσίν ἐναντίοι τοῖς πολεμίοις. (ὁ θεός)

 

 • Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά:

 

 1. τῶν νικητῶν  ____________________
 2. τόν κίνδυνον ____________________
 3. ταῖς ὥραις   ____________________
 4. ὦ ὁδέ____________________
 5. τῶν φρουρῶν _____________________
 6. τοῖς δώροις _____________________
 7. τοῖς ἰδιώταις _____________________
 8. τούς ἀγρούς _____________________
 9. ὦ καθηγητά _____________________
 10. τῆς γλώσσης _____________________

 

 • Να γράψετε τη γενική ενικού και την ονομαστική πληθυντικού των ουσιαστικών:

 

 1. ὁ λοχίας           ____________________     _____________________
 2. ἡ ῥίζα____________________     _____________________
 3. ὁ γυμνασιάρχης ____________________      _____________________
 4. ἡ ἀργία ____________________      _____________________
 5. ἡ ἅμαξα____________________     _____________________

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.