Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Κριτήριο Αξιολόγησης (4η Ενότητα:Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ενότητα 4η

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗδή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

 

Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;

μονάδες 20

 1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της νεοελληνικής με τις ετυμολογικά συγγενείς τους από το αρχαίο κείμενο (2 λέξεις περισσεύουν):
 
Α΄    Β΄
1)    ορμή  α. βαδίζουσιν   
2)    βάπτιση  β. ἀποτρεπόμενοι
3)    εκτροπή   γ. μείναντες
4)    ευχή δ. ἐπευχόμενοι 
5)    διαμονή  ε. βαπτιζομένους
ζ. ὑπερέχοντας
στ. ἐξορμῶμεν

                                           μονάδες 5

 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): πευκών, χαλκεῖον, πυργίσκος, παρθενών, καπηλεῖον.

μονάδες 5         

 1. Να βάλετε τόνους και πνεύματα στις παρακάτω λέξεις: εξεταζω, κηποις, ταυρος, κατηγορος, ρεω, τειχη, πληθος, παιδες, κυβερνητης, νομος.      

μονάδες 10

 

 1. Να δικαιολογήσετε τον τόνο στις λέξεις: εἰρήνη, δῆμος, λόγος, κῆποι, σύμμαχος.

μονάδες 10

 1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:

                        
τὰ  __________  (τὸ μῆλον)                 αἱ  __________ (ἡ ὁδός)                
τοῖς  __________  (ὁ ἱατρός)               τὸν  __________ (ὁ δοῦλος)                                                              
τοὺς  __________  (ὁ στρατηγός)      τὰς __________  (ἡ νῆσος)                                   
τοῦ  __________  (ὁ ἥλιος)                  (ὦ)  __________ (ὁ ἄνθρωπος)                            
τῇ  __________  (ἡ ψῆφος)                  τοῖς  __________ (τὸ δῶρον)         

μονάδες 20

 1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας:
 • γενική ενικού β΄ προσώπου:
 • δοτική πληθυντικού α΄ προσώπου:
 • αιτιατική ενικού α΄ προσώπου (β΄ τύπος):
 • ονομαστική πληθυντικού β΄ προσώπου:
 • αιτιατική πληθυντικού α΄ προσώπου:

μονάδες 10 

 1. Να κλίνετε τα ρήματα παιδεύω και πράττω στην Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα της Ε.Φ.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

μονάδες 20 


Μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.