Συνέδριο: From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition

Συνέδριο: From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition

Συνέδριο: From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition

Στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα “From Homer to Hatzi-Yavrouda – Aspects of oral narration in the Greek tradition”. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (Χαιρεφώντος 14, Πλάκα).

International conference arranged by The Danish Institute in collaboration with The University of Athens and with the support of The Carlsberg Foundation

PRELIMINARY PROGRAMME
Saturday

9.00 Welcome: The Danish Institute and The University of Athens

Panel 1 Ancient Greece

9.30-10.15 Keynote: Minna Skafte Jensen, Professor Emerita University of Southern Denmark
Homer the storyteller: stories within the story
10.15-10.30: Discussion
10.30-10.50: Ioannis M. Konstantakos, University of Athens
Homeric epic and the Archaic Ionian novella
10.50-11.10: Christos Zafiropoulos, University of Patra
“ἐκ ταυτησὶ τῆς ἐξετάσεως πολλαὶ ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι”: Performing philosophy in fifth century Athens
11.10-11.25: Discussion
11.25-12.00: Coffee break
12.00-12.20: Sophia Papaioannou, University of Athens
Greek oral narrations and Roman imperial history
12.20-12.40: Liqiong Yang, Sorbonne Université (UMR 8167& UMR 7219)
The interrelationship between the written treatises and oral delivery in the Hippocratic Corpus
12.40-13.00: Evy Johanne Håland, Independent researcher, Bergen/Alumna, Marie Curie Intra-European Fellow, University of Athens
Fieldwork and Ancient Sources: A Comparative Method
13.00-13.20: Discussion
Lunch break

Panel 2 After Antiquity – Byzantium and post-Byzantium

15.00-15.45: Keynote: Tina Lendari, University of Athens
Medieval and Early Modern Greek vernacular literature: questions of genre,
transmission, textuality and orality

15.45-16.00: Discussion
16.00-16.20: Stratis Papaioannou, University of Crete
Orality and Textuality in the Byzantine Literary Tradition
16.20-16.40: Markéta Kulhánková, Masaryk University Brno
Byzantine Edifying Stories between Orality and Literacy
16.40-16.55: Discussion
16.55-17.30: Coffee break
17.30-17.50: Nicolette S. Trahoulia, Deree College – The American College of Greece
Looking for Traces of Orality in Byzantine Illustrated Manuscripts
17.50-18.10: Andrew Walker White, George Mason University
Post-Classical ‘Oraliture’: Thoughts on the dramatic scholia as Regiebuch
17.10-18.25: Discussion
20.00-22.00: Live performance of The Odyssey by Hugh Lupton and Daniel Morden in the Garden of The British School at Athens
In collaboration with The British School

Sunday

9.30-10.15 General keynote: Michalis Meraklis, Professor Emeritus University of Athens
What is orality?
10.15-10.30: Discussion

Panel 3 Modern Greek tales, etc.

10.30-11.15 Keynote: Carl Lindahl, University of Houston
Trading Selves in Story
11.15-11.30: Discussion
11.30-12.00: Coffee break
12.00-12.20: Dimitrios V. Prousalis, Teacher, storyteller, Phd Candidate, University of Athens
Once upon a time there was a storyteller: Past and present of orality and transmission under the identity of the human element
12.20-12.40: Birgit Olsen, The Danish Institute at Athens
Hatzi-Yavrouda and the craft of storytelling
12.40-13.00: Marianthi Kaplanoglou, University of Athens
Storytelling and the organization of village life in certain Greek insular communities
13.00-13.20: Argyro E. Mountaki, PhD Candidate, University of Athens
Intermediators, collectors and the unknown sources in the 19th century
13.20-13.50: Discussion
Lunch break
15.30-15.50: Stamatis Zochios, Postdoctoral researcher at École Pratique des Hautes Études (EPHE)
The legend as fact in Greek and East European traditions: structures and functions of the supernatural folk beliefs
15.50-16.10: Vassiliki Chryssanthopoulou, University of Athens
Personal Narratives of Traumatic Experiences: From Oral Narratives to Websites
16.10-16.30: George C. Katsadoros and Ioanna Kafetzidaki, University of the Aegean
The Mantinades (Couplets) of Karpathos Island on the Internet: Local Students’ Views
16.30 -16.50: Manolis Varvounis, Professor, University of Thrace and Georgios Kouzas, Adjunct Lecturer, University of Peloponnese
Orality and Contemporary Society: Analyzing the Form and the Structure of Social Commentations (Gossips) in a Modern Greek Community
16.50-17.20: Discussion
17.20-17.50: Coffee break
17.50-18.50: Final remarks/concluding discussion
19.15-20.00: Performance of Shadow Theatre (Karagiozis) by Tasos Konstas


 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος