Ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ “Φιλόλογος”: Οι νέοι επιστήμονες (συν)ομιλούν

Ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ “Φιλόλογος”: Οι νέοι επιστήμονες (συν)ομιλούν

Ημερίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ “Φιλόλογος”: Οι νέοι επιστήμονες (συν)ομιλούν

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» προτίθεται να διοργανώσει ημερίδα στο τέλος του 2018 ή μέσα στο α΄εξάμηνο του 2019 με τίτλο: Οι νέοι επιστήμονες (συν)ομιλούν.

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει το έργο του φιλόλογου όχι μόνο ως δασκάλου, αλλά και ως επιστήμονα-ερευνητή και να προωθήσει τον γόνιμο διάλογο σε θέματα σχετικά με τη νεότερη έρευνα στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η ημερίδα απευθύνεται στους φιλολόγους που υπηρετούν σε σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως καθηγητές ή/και στελέχη και έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το 2010 και μετά σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με θέμα που άπτεται είτε των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν οι φιλόλογοι στο σχολείο, είτε της διδακτικής αυτών.

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20΄ και θα περιέχουν τα ερευνητικά ερωτήματα, τη θεωρητική υποστήριξη, την ερευνητική μέθοδο και τα πορίσματα της έρευνας. Μετά από επιλογή τα κείμενα των ανακοινώσεων θα δημοσιευτούν διαδοχικά σε τεύχη του περιοδικού «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ».

Σημαντικές ημερομηνίες της ημερίδας:

– Αποστολή περίληψης έως 30/09/2018 (Βλ. συνημμένο αρχείο με τη φόρμα
συμμετοχής)
– Απάντηση για την αποδοχή 30/11/2018
Σε επόμενη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι θεματικοί άξονες, οι οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών καθώς και τα οργανωτικά ζητήματα.

Φόρμα συμμετοχής


 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος