Πανελλαδικές 2018-2019: Εξεταστέα ύλη στα Λατινικά ΓΕΛ

Πανελλαδικές 2018-2019: Εξεταστέα ύλη στα Λατινικά ΓΕΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018-2019: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ.5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4, 5
Κειμ.6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ.7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ.11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική- συντακτικό κειμένου 11
Κειμ.13 Μετάφραση Γραμματικήκειμένου 12, γραμματική- συντακτικό κειμένου 13
Κειμ.14 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικόκειμένου 14
Κειμ.15 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15
Κειμ.20 Μετάφραση

Γραμματικήκειμένου 16, Γραμματική-συντακτικόκειμένων 17, 18 (εκτός απότην παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικούbοs), Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20 Επισήμανση: στην υποθετική – παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi mοriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

Κειμ.21 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 21
Κειμ.24 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 22, γραμματική – συντακτικό κειμένων 23, 24
Κειμ.25 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25
Κειμ.27 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων
26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)
Κειμ.29 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 28, συντακτικό κειμένου 29
Κειμ.31 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 30, 31
Κειμ.34 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32, 33, 34
Κειμ.36 Μετάφραση Συντακτικόκειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)
Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις
του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμώντου σκοπού. Η ύλη αφορά τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά

(1. τελικήπρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5.
αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφοράτην περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας- διδακτέας ύλης

Κειμ.38 Μετάφραση Συντακτικόκειμένων 37, 38
Κειμ.42 Μετάφραση Συντακτικόκειμένου 39,
Συντακτικόκειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές),
Συντακτικό κειμένου 42
Κειμ.43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43 εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)
Κειμ.44 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων) Γραμματική κειμένου 50

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

Κειμ.45 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 45

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου, τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)
Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις
του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών

του σκοπού. Η ύλη αφορά τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά

(1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5.
αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας- διδακτέας ύλης

Κειμ.38 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38

Κειμ.42 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 39,
Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές),
Συντακτικό κειμένου 42

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίθετο.

2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.


Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.