Εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Λατινικών Εσπερινού ΓΕΛ(2018-2019)

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Λατινικών Εσπερινού ΓΕΛ(2018-2019)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-2018-2019: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινό- μενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3

Κειμ.5 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4, 5

Κειμ.6 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6

Κειμ.7 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7

Κειμ.11 Μετάφραση

Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμ- ματική-συντακτικό κειμένου 11

Κειμ.13 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 12, γραμματική- συντακτικό κειμένου 13

Κειμ.14 Μετάφραση

Γραμματική – συντακτικό κειμένων 14, 15

Κειμ.20 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 16, γραμματική- συντακτικό κειμένων 17, 18, (εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δη- λαδή την κλίση του ουσιαστικού bos), Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20
Επισήμανση: στην υποθετική – πα- ραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντα- κτική προσέγγιση.

Κειμ.21 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 21

Κειμ.24 Μετάφραση

Γραμματική κειμένου 22, γραμματική – συντακτικό κειμένων 23, 24

Κειμ.25 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25

Κειμ.27 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένου 28, συντακτικό κειμένου
29

Κειμ.31 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 30, 31

Κειμ.34 Μετάφραση

Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32, 33, 34

Κειμ.36 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 35, 36

Κειμ.38 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένων 37, 38 και 45

Κειμ.42 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 39, Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι ενα- ντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές), Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαι- ρούνται οι υποθετικές παραβολικές), Συντακτικό κειμένου 42

Κειμ.43 Μετάφραση

Συντακτικό κειμένου 43, εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτή- σεις)
Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και
3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

Γραμματική κειμένου 50 Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν

στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέ- ας ύλης.

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεω- ρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζε- ται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού: Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική- τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε –um, 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατι-κή, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας – διδακτέας ύλης.


Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.