Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Διακρίνονται σε ουσιαστικές και επιθετικές.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ

Quisquae/aquid: ένας, μία, ένα

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quis qui quae/a quae quid qua/quae
cuius quorum cuius quarum cuius quorum
cui quibus cui quibus cui quibus
quem quos quam quas quid qua/quae
 
quo quibus qua quibus quo quibus

Aliqui-aliqua/aliquae-aliquid: κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
aliqui aliqui aliqua/aliquae aliquae aliquid aliqua/ae
alicuius aliquorum alicuius aliquarum alicuius aliquorum
alicui aliquibus alicui aliquibus alicui aliquibus
aliquem aliquos aliquam aliquas aliquid aliqua/ze
aliquo aliquibus aliqua aliquibus aliquo aliquibus

Quispiam-quaepiam-quidpiam : κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quispiam quipiam quaepiam quaepiam quidpiam quapiam/quaepiam
cuiuspiam quorumpiam cuiuspiam quarumpiam cuiuspiam quorumpiam
cuipiam quibuspiam cuipiam quibuspiam cuipiam quibuspiam
quempiam quospiam quampiam quaspiam quidpiam quapiam/quaepiam
     
quopiam quibuspiam quapiam quibuspiam quopiam quibuspiam

Quisquam-quisquam-quidquam/quicquam : κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quisquam ulli quisquam ulli quidquam/quicquam ulla
cuiuquam ullorum cuiuquam ullorum cuiusquam ullorum
cuiquam ullis cuiquam ullis cuiquam ullis
quemquam ullos quemquam ullos quidquam/ quicquam ulla
     
quoquam ullis quoquam ullis quoquam ullis

 

Quidam-quaedam-quiddam : κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quidam quidam quaedam quaedam quiddam quadam
cuiusdam quorundam cuiusdam quarundam cuiusdam quorundam
cuidam quibusdam cuidam quibusdam cuidam quibusdam
quendam quosdam quandam quasdam quiddam quadam
     
quodam quibusdam quadam quibusdam quodam quibusdam

 

Quilibet-quaelibet-quidilibet: oποιοσδήποτε

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quilibet quilibet quaelibet quaelibet quidlibet qualibet
cuiuslibet quorumlibet cuiuslibet quarumlibet cuiuslibet quorumlibet
cuilibet quibuslibet cuilibet quibuslibet cuilibet quibuslibet
quemlibet quoslibet quamlibet quaslibet quidlibet qualibet
     
quolibet quibuslibet qualibet quibuslibet quodlibet quibuslibet

Quivisquaevisquidvis: οποιοσδήποτε (όποιος θέλεις)

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quivis quivis quaelvis quaevis quidvis quavis
cuiusvis quorumvis cuiusvis quarumvis cuiusvis quorumvis
cuivis quibusvis cuivis quibusvis cuivis quibuvis
quemvis quosvis quamvis quasvi quidvis quavis
     
quovis quibusvis quavis quibusvis quodvis quibusvis

Quisquequaequequidque: κάποιος-καθένας, καθεμία, καθένα

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quisque quique quaeque quaeque quidque quaque/quaeque
cuiusque quorumque cuiusque quarumque cuiusque quorumque
cuique quibusque cuique quibusque cuique quibusque
quemque quosque quamque quasque quidque quaque/quaeque
 
quoque quibusque quaque quibusque quoque quibusque

Unusquisque -unumquidque : καθένας χωριστά

Singularis Pluralis Singularis Pluralis
unusquisque uniquique unumquidque unaquaque/quaeque
uniuscuiusque unorumquorumque uniuscuiusque unorumquorumque
unicuique unisquibusque unicuique unisquibusque
unumquemque unosquosque unumquidque unaquaque/quaeque
 
unoquoque unisquibusque uniquoque unisquibusque

Nemo-nihil : κανένας

Singularis Pluralis Singularis Pluralis
nemo nulli nihil nullae res
nullius nullorum nullius rei nullarum rerum
nemini nullis nulli rei nullis rebus
neminem nullos nihil nullas res
 
nullo nullis nulla re nullis rebus

 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ

 

Quiquae/aquod: κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
qui qui quae/a quae quod qua/quae
cuius quorum cuius quarum cuius quorum
cui quibus cui quibus cui quibus
quem quos quam quas quod quae
 
quo quibus qua quibus quo quibus

Aliqui-aliqua-aliquod: κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
aliqui aliqui aliqua aliquae aliquod aliqua
alicuius aliquorum alicuius aliquarum alicuius aliquorum
alicui aliquibus alicui aliquibus alicui aliquibus
aliquem aliquos aliquam aliquas aliquod aliquae
aliquo aliquibus aliqua aliquibus aliquo aliquibus

Quispiam-quaepiam-quodpiam : κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quispiam quipiam quaepiam quaepiam quodpiam quapiam/quaepiam
cuiuspiam quorumpiam cuiuspiam quarumpiam cuiuspiam quorumpiam
cuipiam quibuspiam cuipiam quibuspiam cuipiam quibuspiam
quempiam quospiam quampiam quaspiam quodpiam quapiam/quaepiam
     
quopiam quibuspiam quapiam quibuspiam quopiam quibuspiam

 

Quidam-quaedam-quoddam : κάποιος/α/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quidam quidam quaedam quaedam quoddam quaedam
cuiusdam quorundam cuiusdam quarundam cuiusdam quorundam
cuidam quibusdam cuidam quibusdam cuidam quibusdam
quendam quosdam quandam quasdam quoddam quaedam
     
quodam quibusdam quadam quibusdam quodam quibusdam

 

Quilibet-quaelibet-quodilibet: oποιοσδήποτε

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quilibet quilibet quaelibet quaelibet quodlibet quaelibet
cuiuslibet quorumlibet cuiuslibet quarumlibet cuiuslibet quorumlibet
cuilibet quibuslibet cuilibet quibuslibet cuilibet quibuslibet
quemlibet quoslibet quamlibet quaslibet quodlibet quaelibet
     
quolibet quibuslibet qualibet quibuslibet quodlibet quibuslibet

Quivisquaevisquοdvis: οποιοσδήποτε (όποιος θέλεις)

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quivis quivis quaelvis quaevis quodvis quaevis
cuiusvis quorumvis cuiusvis quarumvis cuiusvis quorumvis
cuivis quibusvis cuivis quibusvis cuivis quibuvis
quemvis quosvis quamvis quasvi quodvis quaevis
     
quovis quibusvis quavis quibusvis quodvis quibusvis

Quisque- quaeque-quodque : καθένας, καθμία, καθένα

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
quisque quique quaeque quaeque quodque quaque/quaeque
cuiusque quorumque cuiusque quarumque cuiusque quorumque
cuique quibusque cuique quibusque cuique quibusque
quemque quosque quamque quasque quodque quaque/quaeque
 
quoque quibusque quaque quibusque quoque quibusque

 

 

Amboambaeambo: και οι δύο

ambo ambae ambo
amborum ambarum amborum
ambobus ambabus ambobus
ambos/ambo ambas ambo
   
ambobus ambabus ambobus

 

 

Unisquisque- unaquaeque-unumquodque : καθένας, καθμία, καθένα

Singularis Pluralis Singularis Pluralis
unusquisque uniquique unaquaeque unaequaeque
uniuscuiusque unorumquorumque uniuscuiusque unarumquarumque
unicuique unisquibusque unicuique unisquibusque
unumquemque unosquosque unamquamque unasquasque
 
unoquoque unisquibusque unaquaque unisquibusque

 

Singularis Pluralis
unumquodque unaquaque/quaeque
uniuscuiusque unorumquorumque
unicuique unisquibusque
unumquodque unaquaque/quaeque
unoquoque unisquibusque

 


 

 

aliquot : (άκλιτη) μερικοί

βλ. αντωνυμικά επίθετα για:
Ullusullaullum: κάποιος/α/ο
Nullusnullanullum: κανένας, καμία, κανένα
Alteralteraalter: άλλος/η/ο
Neuterneutraneutrum: κανένας από τους δύο

Αliusalliaalliud: άλλος/η/ο


 

Επισημάνσεις

  • Δηλώνουν κάτι γενικό και αόριστο.
  • Quidam: χρησιμοποιείται όταν ο ομιλητής δεν κατονομάζει το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο αναφέρεται π.χ. Poeta quidam.
  • Aliquis και quispiam: χρησιμοποιούνται σε καταφατικές προτάσεις π.χ. Expectabam aliquem.
  • Ullus και quisquam: χρησιμοποιούνται μόνο σε αρνητικές προτάσεις π.χ. Neque eo sulla ratione placare posses.
  • Μετά από : si, nisi,num, neκαι αναφορικές λέξεις χρησιμοποιείται η quisαντί της aliquisπ.χ. Ne quid respublica detrimenti capiat.
  • H quisque χρησιμοποιείται:
    μετά από τις αντωνυμίες sui/sibi/seκαι την κτητική suus-a-umπ.χ.spes sibi quisque.
    μετά από υπερθετικά επιρρήματα και τακτικά αριθμητικά π.χ. optimum quidque rarissimum est.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.