Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Κτητικές αντωνυμίες (Pronomina possessiva)

ΕΝΑΣ ΚΤΗΤΟΡΑΣ

1οπρόσωπο : meus, -a, -um(δικός/ή/ό μου)

2οπρόσωπο : tuus, -a, -um(δικός/ή/ό σου)

3οπρόσωπο : suus, -a, -um(δικός/ή/ό του)

 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
meus mei mea meae meum mea
mei meorum meae mearum mei meorum
meo meis meae meis meo meis
meum meos meam meas meum mea
mi (meus)
meo meis mea meis meo meis

 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
tuus tui tua tuae tuum tua
tui tuorum tuae tuarum tui tuorum
tuo tuis tuae tuis tuo tuis
tuum tuos tuam tuas tuum tua
tuo tuis tua tuis tuo tuis

 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
suus sui sua meae meum mea
sui suorum suae mearum mei meorum
suo suis suae meis meo meis
suum suos suam meas meum mea
 
suo suis sua meis meo meis

 

ΠΟΛΛΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ

1οπρόσωπο : noster, -ra, -rum(δικός/ή/ό μας)
2οπρόσωπο : vester, -ra, -rum(δικός/ή/ό σας)
3οπρόσωπο : sui, -ae, -a(δικός/ή/ό τους)

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
noster nostri nostra nostrae nostrum nostra
nostri nostrorum nostrae nostrarum nostri nostrorum
nostro nostris nostrae nostris nostro nostris
nostrum nostros nostram nostras nostrum nostra
 
nostro nostris nostra nostris nostro nostris

 

 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
vester vestri vestra vestrae vestrum vestra
vestri vestrorum vestrae vestrarum vestro vestrorum
vestro vestris vestrae vestris vestri vestris
vestrum vestros vestram vestras vestrum vestra
 
vestro vestris vestra vestris vestro vestris

 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
suus sui sua suae suum sua
sui suorum suae suarum sui suorum
suo suis suae suis suo suis
suum suos suam suas suum sua
 
suo suis sua suis suo suis

Επισημάνσεις

 • Λειτουργούν ως επίθετα. Κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα.
 • Το meus είναι το μόνο που έχει κλητική (ενικού) mi(meus).
 • Οι τύποι τους ενισχύονται με το –pteή –met. (meamet facta: τα κατορθώματά μου)
 • Η γενική πληθυντικού του αρσενικού κάποιες φορές έχει την κατάληξη –um αντί –οrum(nostrum familiarum)
 • Aπό το θέμα του noster και του voster παράγονται τα μονοκατάληκτα επίθετα:
  nostras,-atis: ημεδαπός (γεν. πλ. nostratium)
  vostras,-atis: ημεδαπός (γεν. πλ. vostratium)
 • Το γ’ πρόσωπο χρησιμοποιείται μόνο για άμεση ή έμμεση αυτοπάθεια
  Άμεση αυτοπάθεια : Η αντωνυμία αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος της πρότασης στην οποία βρίσκεται π.χ.Sua pauci vitia cernunt.
  Έμμεση αυτοπάθεια:Η αντωνυμία ενώ βρίσκεται σε δευτερεύουσα πρόταση, απαρεμφατική ή μετοχική φράση αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης. π.χ. Preatus omnes libros quos frater suus religuisset mihi donavit.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.