Λατινικά: Αντωνυμικά επίθετα

Λατινικά: Αντωνυμικά επίθετα

Τα αντωνυμικά επίθετα είναι τα εξής:

 • unus-a-m : ένας
 • solus-a-um: μόνος
 • ullus-a-um: κανεις, κάποιος
 • nullus-a-um:κανένας
 • totus-a-um: όλος
 • alius-a-ud: άλλος
 • alter-a-um: οάλλος
 • uter-tra-trum: ποιος από τους δύο
 • neuter-tra-trum: κανένας από τους δυο

nullus nulli nulla nullae nullum nulla
nullius nullorum nullius nullarum nullius nullorum
nulli nullis nulli nullis nulli nullis
nullum nullos nullam nullas nullum nulla
nullo nullis nulla nullis nullo nullis

alter alteri altera alterae alterum altera
alterius alterorum alterius alterarum alterius alterorum
alteri alteris alteri alteris alteri alteris
alterum alteros alteram alteras alterum altera
altero alteris altera alteris altero alteris

ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (PRONOMINA CORRELATIVA)

 

Ερωτηματικές Δεικτικές και οριστικές Αναφορικές Αόριστες
quis hic, iste, ille, is qui, quicumque aliquis
qualis talis qualis, qualiscumque  
quantus tantus quantus, quantuscumque aliquantus
quot tot quot, quotcumque aliquot

 


ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (ADVERBIA PRONOMINALIA CORRELATIVA)

ΧΡΟΝΙΚΑ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΑΟΡΙΣΤΑ

quando; (πότε) tum (τότε), quondam(κάποτε), olim(κάποτε, παλιά), unquamaliquando(ενίοτε) numquam (ουδέποτε) alias (άλλοτε)

 

 ΤΟΠΙΚΑ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΑ
ubi (που;) hic (εδώ), istic (αυτού),illic (εκεί), ibi (εδώ), ibidem (στον ίδιο τόπο) ubi (όπου),ubicumque (οπουδήποτε) alicubi(κάπου), usquam(κάπου),ubique(παντού), nusquam(πουθενά),
alibi (σε άλλο μέρος)
quo (σε ποιο μέρος;) huc (εδώ), ista/istuc (σ’ αυτό το μέρος), illo/illuc (σ’ εκείνο το μέρος), eo(σ’ αυτό τον τόπο), eodem (στον ίδιο τόπο) quo (όπου),quocumque (οπουδήποτε) aliquo (σε κάποιο τόπο), alio(σε άλλο τόπο)
unde (από πού;) hinc (από εδώ), instinc(από αυτό το μέρος), illinc(από εκεί), inde (από εδώ), indidem(από τον ίδιο τόπο), utrimque(και από τα δύο μέρη) unde (από όπου), undecumque(από οποιοδήποτε μέρος) alicunde(από κάποιο μέρος), undique(από όλα τα μέρη), aliunde(από άλλα μέρη)
qua (μέσω ποιου τόπου;) hac (μέσω αυτού  εδώτου τόπου), ea (μέσω αυτού του τόπου) qua (μέσω του τόπου από τον οποίο)

 


Επισημάνσεις 

 • Κλείνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα, έχουν όμως τις εξής διαφορές
 • Γενική ενικού –ius(αντί  –i)
 • Δοτική ενικού –i(αντί –o)

 

 

Ισιδώρα Δρίτσα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.