Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Μαθήματα 3-20)

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Μαθήματα 3-20)

Λατινικά Γ´ Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών): Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Μαθήματα 3-20)

Κατεβάστε το αρχείο: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Μαθήματα 3-20)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 1. Cepheus (κλητική ενικού):
 2. marinam(γενική πληθυντικού):
 3. adligat(τον ίδιο τύπο στην Π.Φ.):
 4. oraculum(ονομαστική πληθυντικού):
 5. Cassiope(αιτιατική ενικού):
 6. se(γενική πληθυντικού β΄ προσώπου):
 7. videt(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελ. Μέλλοντα):
 8. hasta(αφαιρετική πληθυντικού):
 9. sua(αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους):
 10. urget(β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου):
 11. pennatis(κλητική ενικού):
 12. quae(ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
 13. nocet(απαρέμφατο Ενεστώτα Π.Φ.):
 14. deo(κλητική ενικού):
 15. gaudent(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 1. pulchri(την ίδια πτώση του άλλου αριθμού):
 2. erat(β΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου):
 3. Vergili(κλητική ενικού)
 4. eum(αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):
 5. vitae(δοτική πληθυντικού):
 6. tenebat(γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Π.Φ.):
 7. honorabat(απαρέμφατο Ενεστώτα Π.Φ.):
 8. Neapoli(αιτιατική ενικού):
 9. magistrum(κλητική ενικού):
 10. fovebat(α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Π.Φ.):
 11. quod(δοτική ενικού):
 12. animum(ονομαστική πληθυντικού):
 13. ingenium(γενική ενικού):
 14. puer(αφαιρετική ενικού):
 15. tenerum(αιτιατική πληθυντικού):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 1. civitate (γενική πληθυντικού):
 2. positussum(β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ε.Φ.):
 3. magistratus(δοτική ενικού):
 4. possumus(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού):
 5. continent(β΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Π.Φ.):
 6. fundamentum(κλητική πληθυντικού):
 7. fons(γενική πληθυντικού):
 8. stat(απαρέμφατο Ενεστώτα):
 9. corpora(αιτιατική ενικού):
 10. boni(γενική πληθυντικού θηλυκού γένους):
 11. ea(την ίδια πτώση του άλλου αριθμού):
 12. omnes(γενική πληθυντικού):
 13. sententia(δοτική πληθυντικού):
 14. mens(γενική πληθυντικού):
 15. servant(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Π.Φ.):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

 1. importare(μετοχή Ενεστώτα):
 2. castra(δοτική πληθυντικού):
 3. frumenti(αφαιρετική ενικού):
 4. tribus(γενική πληθυντικού):
 5. conlocat(β΄ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου):
 6. hostes(γενική ενικού):
 7. his(αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
 8. audio(απαρέμφατο Ενεστώτα):
 9. nostri(γενική πληθυντικού):
 10. Caesar(δοτική ενικού):
 11. vim(αφαιρετική ενικού):
 12. collibus (κλητική ενικού):
 13. advolare(απαρέμφατο Παρακειμένου):
 14. solent(γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα):
 15. Belgis(γενική πληθυντικού):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

 1. natus(α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):
 2. Alpes(γενική πληθυντικού):
 3. cladem(κλητική ενικού):
 4. agro(αφαιρετική πληθυντικού):
 5. transiit(γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα):
 6. insidiis(αιτιατική πληθυντικού):
 7. complevit(β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Π.Φ.):
 8. cupivit(απαρέμφατο Ενεστώτα):
 9. Zamam(δοτική ενικού):
 10. dux(ονομαστική πληθυντικού):
 11. gentes(γενική πληθυντικού):
 12. expugnavit(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.):
 13. annos(αφαιρετική ενικού):
 14. Carthaginienses(δοτική πληθυντικού):
 15. Romanis(δοτική ενικού):

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

 1. Persen (αφαιρετική ενικού):
 2. luna(δοτική ενικού):
 3. misit(β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα):
 4. vincere(απαρέμφατο Ενεστώτα Π.Φ.):
 5. nocte(γενική πληθυντικού):
 6. caeli(ονομαστική πληθυντικού):
 7. dederunt(απαρέμφατο Μέλλοντα):
 8. motibus(αφαιρετική ενικού):
 9. potuit(β΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελ. Μέλλοντα):
 10. vicerat(β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου):
 11. liberales(ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
 12. defecerat(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα):
 13. artes(κλητική ενικού):
 14. terror(δοτική ενικού):
 15. ille(γενική πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

 1. sollicitum (κλητική πληθυντικού):
 2. species(δοτική ενικού):
 3. confugit(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):
 4. similem(ονομαστική πληθυντικού):
 5. aspexit(απαρέμφατο Παρακειμένου):
 6. somniavit(β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού):
 7. diebus(αφαιρετική ενικού):
 8. neminem (γενική ενικού):
 9. ingentis(γενική πληθυντικού):
 10. venire(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα):
 11. somno(κλητική ενικού):
 12. Athenas(ονομαστική πληθυντικού):
 13. eandem(γενική πληθυντικού):
 14. viderant(μετοχή Παρακειμένου):
 15. ipsa(ονοματική ενικού αρσενικού γένους):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

 1. habetur(απαρέμφατο Μέλλοντα):
 2. venationibus (κλητική ενικού):
 3. pelles (γενική πληθυντικού):
 4. gerit(β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου):
 5. lavantur(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Υπερσυντελίκου):
 6. usus(αφαιρετική ενικού):
 7. importari (απαρέμφατο Παρακειμένου):
 8. caseo (γενική ενικού):
 9. consistit(α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):
 10. potestate (δοτική πληθυντικού):
 11. turpis(κλητική ενικού ουδετέρου γένους):
 12. proeliis (γενική ενικού):
 13. carne (γενική πληθυντικού):
 14. Germanorum (δοτική πληθυντικού):
 15. frigidissimis(τον ίδιο τύπο στο θετικό βαθμό):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 20

 1. discurrens (μετοχή Παρακειμένου):
 2. nomen(ονομαστική πληθυντικού):
 3. cepit(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.):
 4. foribus(αφαιρετική ενικού):
 5. adgnovit (απαρέμφατοΣυντελ. Μέλλοντα Π.Φ.):
 6. turba(αιτιατική πληθυντικού):
 7. factusest(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):
 8. casu(γενική πληθυντικού):
 9. pedes(ονομαστική ενικού):
 10. his(ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους):
 11. tristis(τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό):
 12. paulo(αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους):
 13. recesserat(β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας):
 14. Hermaeum(αφαιρετική ενικού):
 15. delatusest(γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού):

 

 

 

Έφη Ξύδη
Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.