Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Δεικτικές αντωνυμίες (Pronomina demonstrativa)

Hic-haec-hoc: (σχετική με το α’ πρόσωπο) αυτός/ή/ό δα

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
hic hi haec hae hoc haec
huius horum huius harum huius horum
huic his huic his huic his
hunc hos hanc has hoc haec
 
hoc his hac his hoc his

Iste-ista-istud: (σχετική με το β’ πρόσωπο) αυτός/ή/ό

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
iste isti ista istae istud ista
istius istorum istius istarum istius istorum
isti istis isti istis isti istis
istum istos istam istas istud ista
isto istis ista istis isto istis

Ille-illa-illud: (σχετική με το γ’ πρόσωπο) εκείνος/η/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
ille illi illa illae illud illa
illius illorum illius illarum illius illorum
illi illis illi illis illi illis
illum illos illam illas illud illa
 
illo illis illa illis illo illis

Tantus-tanta-tantum: (για μέγεθος και για ηλικία) τόσος/η/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
tantus tanti tanta tantae tantum tanta
tanti tantorum tantae tantarum tanti tantorum
tanto tantis tantae tantis tanto tantis
tantum tantos tantam tantas tantum tanta
 
tanto tantis tanta tantis tanto tantis

Talis-talis-tale: (για μέγεθος και για ηλικία) τόσος/η/ο

Singularis Pluralis Singularis Pluralis Singularis Pluralis
talis tales talis tales tale talia
talis talium talis talium talis talium
tali talibus tali talibus tale talibus
talem tales/is talem tales/is tale talia
 
tali talibus tali talibus tali talibus

Tot: (άκλιτη, μόνο πληθυντικός αριθμός):  τόσοι/ες/α

Tot-idem: (άκλιτη, μόνο πληθυντικός αριθμός) : άλλοι/ες/α  τόσοι/ες/α


Επισημάνσεις

  • Χρησιμοποιoύνται αντί ονόματος.
  • Hic-haec-hoc: Δηλώνει τον ίδιο τον ομιλητή. Επίσης, συνδέεται με το α’ πρόσωπο που μιλάει ή γράφει και είναι κοντά στον ομιλητή χρονικά ή τοπικά. (Ηic Cicero). Δηλώνει κάτι το σπουδαίο κυρίως με ονόματα μεγάλων ανδρών. Αναφέρεται σε πράγματα που έχουν ειπωθεί και σε όσα έπονται.
  • Iste-ista-istud: Αναφέρεται στο δέκτη. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται αυτός που μιλάει ή γράφει. Δηλώνει τους συνηγόρους ή τον αντίδικο σε μία δίκη και έχει υποτιμητική συνδήλωση.
  • Ile-illa-illud:Αναφέρεται στο γ’ πρόσωπο και δηλώνει τον απομακρυσμένο χρονικά ή τοπικά από τον ομιλητή. Αποκτά εμφατική σημασία όταν αναφέρεται σε ιδιότητα που έχει πάψει να ισχύει ή όταν απαντά με άλλη δεικτική αντωνυμία (HicestilleSocrates).
  • Στους τύπους που λήγουν με –s κάποιες φορές προστίθεται το –ce: huisce,hosce.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.