Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική»

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική»

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική»

Η μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης της γραφής σε λατινικό αλφάβητο είναι το αντικείμενο της Λατινικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής, με βασικούς στόχους την ανάπτυξη τυπολογιών, την περιγραφή και χρονολόγηση διαφόρων τύπων γραφής, την εξέταση των εξωτερικών χαρακτηριστικών των χειρογράφων και των εγγράφων, καθώς και την κατανόηση του πλαισίου που τα παρήγαγε. Τεκμήρια για τη μελέτη αυτή είναι χειρόγραφα κάθε είδους γραμμένα σε μαλακό/φθαρτό υπόστρωμα, με βασικότερα τα βιβλία (κώδικες), ενώ συμβατικά η μελέτη των μη φιλολογικών τεκμηρίων, των εγγράφων, διαχωρίζεται από την Παλαιογραφία και αποτελεί αντικείμενο της Διπλωματικής. Χρονολογικά η μελέτη αφορά χειρόγραφα τεκμήρια προερχόμενα από όλες τις φάσεις εξέλιξης του λατινικού αλφαβήτου, από τις απαρχές του ως τη νεότερη εποχή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr), την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ 198/27-02-2018, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική»
ΑΔΑ: 7ΣΧΖ46Ψ8ΝΨ-9Κ4, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6546

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 05-06-2018

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

 Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.