Eνημερωτική συνάντηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Φιλολόγων

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης/K.E.ME. του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει, σε συνεργασία με το «Πολύδρομο» (Ομάδα για τη Διγλωσσία και τον Πολυπολιτισμό στην Εκπαίδευση & την Κοινωνία) το  5οΔιεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών».  Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Το 5οΣταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών έχει ως θέμα «Γλώσσες και Πολιτισμοί στο Σχολείο και στην Οικογένεια»και φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συζήτησηςζητημάτων διαπολιτισμικότητας, διγλωσσίας και διγραμματισμού στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες με έμφαση στο πώς τα φαινόμενα αυτά αναπτύσσονται είτε στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης είτε μέσα από εναλλακτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας των μαθητών από μειονοτικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στο Συνέδριο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις πάνω από 120 ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνουν επίσης εργαστήρια με βιωματικό χαρακτήρα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους/τις εκπαιδευτικούς.  Γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Η απλή συμμετοχή κοστίζει 20 ευρώ και εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις εισηγήσεις και τα εργαστήρια, καθώς και στη δεξίωση το βράδυ της Παρασκευής και στα διαλείμματα για καφέ. Βεβαιώσεις θα αποσταλούν στους εγγεγραμμένους μετά το συνέδριο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν. Για πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την σελίδα μας https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr.

 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

 

 

 

Ασπασία Χατζηδάκη

Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.

Διευθύντρια του ΕΔΙΑΜΜΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α. Παίζοντας με και μιλώντας για τις γλώσσες: Η χρήση των πλουραλιστικών προσεγγίσεων και των αναστοχαστικών δραστηριοτήτων στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Μουσούρη Ευαγγελία, Κουκούλη Μαγδαληνή, Καλαμακίδου Ερμοφίλη, Κιμισκίδου Βασιλική, Τζάτζου Δήμητρα, Μπαλίτα Θεοφανούλα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σάββατο 2/6, 10.15-12.15 μμ

Το βιωματικό εργαστήριο που προτείνουμε αποτελεί εφαρμογή καινοτόμων πολυγλωσσικών και αναστοχαστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα IRISγια την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε πολύγλωσσα μεταναστευτικά ή προσφυγικά κοινά.

Η πολυσύνθετη και αρκετά περίπλοκη σύνθεση των σχολικών τάξεων, λόγω της παρουσίας αλλόφωνων μαθητών κάνει επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες να συνάδουν όχι μόνο με τα νέα κοινωνικά δεδομένα αλλά και με τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της διδακτικής και της κοινωνιογλωσσολογίας. Το γεγονός ότι ο μαθητής δομεί και αναπτύσσει την πολυγλωσσική του δεξιότητα και το πολύγλωσσο επικοινωνιακό του ρεπερτόριο βασιζόμενος στις γλώσσες με τις οποίες είναι σε επαφή, ανεξάρτητα από τον βαθμό γνώσης της κάθε γλώσσας (Armand, 2012:48), μας οδηγεί στην υιοθέτηση προσεγγίσεων ικανές να αξιοποιήσουν το πολυγλωσσικό αυτό κεφάλαιο. Έχοντας λοιπόν ως στόχο την εδραίωση της πολυγλωσσικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ετερότητα και η πολυγλωσσία.

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να

 1. μπουν στη θέση των μαθητών τους συμμετέχοντας σε πολυγλωσσικές δραστηριότητες βασισμένες πάνω στις πλουραλιστικές προσεγγίσεις (FREPA, 2011)
 2. εφαρμόσουν και να αναλύσουν αναστοχαστικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην τροποποίηση των γλωσσικών αναπαραστάσεων των μαθητών τους (Castellotti& Moore, 2002) σχετικά με θέματα που αφορούν την ετερότητα, την πολυγλωσσία και τον διαπολιτισμό
 3. δημιουργήσουν τις δικές τους αναστοχαστικές δραστηριότητες, δουλεύοντας σε ομάδες και με υλικό που θα τους δώσουμε
 4. ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εκπόνηση και την εφαρμογή τόσο των πολυγλωσσικών όσο και των αναστοχαστικών δραστηριοτήτων.

 

 

 

 Β. Διαπολιτισμικές διαδρομές και ταυτότητα, επικοινωνία και έκφραση
Ομάδα «Πολύδρομο» 

Σάββατο 2/6, 17.00-19.00 μμ

Το «Πολύδρομο» (www.polydromo.gr) ασχολείται συστηματικά με τα θέματα που αφορούν τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό σε σχέση με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Τέτοια θέματα είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία, οι κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας, τα θέματα της ταυτότητας, η ενημέρωση των μεταναστών/ριών γονέων και η επικοινωνία ανάμεσα στους/τις εκπαιδευτικούς και τους ελληνικής και μη-ελληνικής καταγωγής γονείς.

Η ομάδα «Πολύδρομο» προτείνει ένα εργαστήριο με θέμα «Διαπολιτισμικές διαδρομές και ταυτότητα, επικοινωνία και έκφραση». Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα θέματα της ταυτότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από βιωματική και διαδραστική προσέγγιση.

Θέματα προς διερεύνηση:

 • Οι ταυτότητες και δημιουργική τους αξιοποίηση στο σχολικό περιβάλλον.
 • Εργαλεία για την επίτευξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • Το διαφορετικό, ως πηγή εμπλουτισμού σε ένα παιδαγωγικό εργαστήρι.

Στόχοι: Οι θεματικές του εργαστηρίου, ως μια δημιουργική διαδικασία που βασίζεται στην αποδοχή και στη δυνατότητα των ατόμων να συνδημιουργούν και να διαμορφώνουν κοινές ταυτότητες, βοηθούν στην κατανόηση ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ταυτοτήτων και της δεδομένης ποικιλομορφίας. Ως ερευνητικό και δημιουργικό εργαλείο αφορά την εκπαίδευση, την κοινωνία, τον πολιτισμό.

 • Παιχνίδια ενίσχυσης της ομάδας.
 • Εικόνα και αυτοεικόνα:  Πολυαισθητηριακές πρακτικές, σενάρια και ρόλοι.
 • Ταυτότητα και συμμετοχή – αποδοχή: Δια-πολιτισμικότητα, αυτοπροσδιορισμός – ετεροπροσδιορισμός.
 • Συνδέοντας πολιτισμούς και τάξεις: Ταυτότητα – Κοινωνία – Διαφορετικότητα.
 • Στερεότυπα: Αποτελεσματικές δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε 20-25 εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Γ. Ενσωματώνοντας τη Μουσική στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Τριχάκη Κυριακή, Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Κυριακή 3/6, 11.30-13.30μμ

Κατά την αναζήτηση νέων και πρωτοποριακών μεθόδων στην εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι Τέχνες, και ειδικά η Μουσική, μπορούν να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στον παραπάνω τομέα. Στον πυρήνα της μουσικής εκπαίδευσης βρίσκεται η αποδοχή, η δεκτικότητα και τα γεφύρωμα των ανθρώπων από διαφορετικό κοινωνικό, φυλετικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό υπόβαθρο. Η ποικιλομορφία, άλλωστε, πολύ συχνά στη μουσικοπαιδαγωγική είναι το ζητούμενο.

Το εργαστήρι αυτό ασχολείται με τη βιωματική μάθηση και τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Βασισμένο σε μία πληθώρα μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως η αγωγή Orff, η προσέγγιση της Campbellσχετικά με την πολυπολιτισμικότητα στη μουσική και η θεωρία του Paynterσχετικά με τη δημιουργικότητα μέσω της μουσικής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών, επικοινωνιακών, μουσικών, χωρικών, κιναισθητικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών και διακοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από δραστηριότητες ακουστικής αντίληψης, εκτέλεσης και δημιουργίας μουσικής.

Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να υλοποιήσει και να εφαρμόσει νέες ιδέες μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων σε διαπολιτισμικά θέματα.

Στο εργαστήριο, θα επικεντρωθούμε αρχικά στην έννοια της αποδοχής και του σεβασμού του άλλου, παράλληλα με την εκδίπλωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας. Οι εισαγωγικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ρυθμικές κινήσεις, ηχητικά σχήματα καθώς και μοτιβική αλληλεπίδραση. Παρακάτω, οι δραστηριότητες θα εστιάσουν περαιτέρω στην ομαδική αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα να εκφραστεί (η ομάδα) μέσα από πολλαπλές μουσικές εξακτινώσεις, που περιλαμβάνουν το τραγούδι, το παίξιμο της μουσικής και τη σύνθεση- ως ένα βασικό αξίωμα για να δημιουργηθούν και να καθιερωθούν ορθές πρακτικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Στο κύριο μέρος του βιωματικού εργαστηρίου θα δοθεί έμφαση σε παραδοσιακά τραγούδια του Κόσμου, όπως το «Πέρα στους πέρα κάμπους», το ρουμανικό «VintuledePrimavera» (Ανοιξιάτικο αεράκι) και το αφρικανικό ρυθμικό τραγούδι «Baamalena», στο οποίο όλοι οι διαφορετικοί ρυθμοί μιμούνται τους ήχους της φύσης. Όλα τα παραπάνω τραγούδια έχουν από κοινού την έννοια της φύσης, η οποία είναι ο κοινός τόπος που τα συνδέει. Καθώς εξελίσσεται το εργαστήριο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς η φύση-παράλληλα με την μουσική – γίνεται αντιληπτή σε διαφορετικές κουλτούρες και, τέλος, πώς εμείς μπορούμε να συνενώσουμε αυτά τραγούδια και τις παραδόσεις σε μία μεγάλη μουσική μίξη, δημιουργώντας μια διαπολιτισμική γιορτή!

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΣΤΗΝΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ

 

Howthe refugee issue could provoke the development of ‘world citizenship’ and reinforce vocabulary enrichment: a teaching intervention for children and adults

Tζακώστα Μαρίνα, Μπετεινάκη Ελευθερία, Αλεξοπούλου Αθηνά, Ντερζέκου Χρύσα, Καψάλη Μόσχα, Βραχνάκη Άννα    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κυριακή3/6, 9.30-11.00 (90’)

The aim of this workshop is (a) to present a teaching intervention whose topic is the ‘refugee issue’ and (b) to train participants in the application of the intervention. The program is the product of an ERASMUS+ KA2 strategic partnership European project and aims, on the one hand, to help children and adults become sensitive to the problem, and, on the other hand, to assist children in the process of vocabulary enrichment.

For the design of the intervention we considered the principles of child-centered teaching, globalization, actuality, supervision and experiential education and relied on several theoretical frameworks such as the Project approach (Knoll 1996, 1997), Constructivism (Jacobsen, Eggen&Kauchak 2006), Multimodality (Kendrick et al. 2006), Political education in school (Kalantzis & Cope, 2013), Vygotskian Theory (Vygotsky 1962), Multiple Intelligences (Gardner 1983, 1993, 1999), Experiential Education (Kolb 1981, 1984).

The teaching intervention has already been applied to different national groups, more specifically, a) one private nursery school in Crete (N=16), b) seven public kindergartens in Crete and Athens (N= 100), c) three public primary schools in Crete (N=40), d) a private primary school in Kaunas, Lithuania (N=20) and, e) two groups of Dutch adults (N=30). The main axe of the intervention is a story created by students of the Department of Preschool Education of the University of Crete which is presented through a puppet theatre performance. Participants watched relevant videos, were engaged in psychokinetic activities and discussions with Red Cross volunteers, and they were asked to express their thought and feelings through art/ and or writing. The findings from the application of the program highlight the fact that, in general, there is inaccurate/imperfect information regarding the refugee issue (pre-teaching interviews). During the teaching intervention, children and adults became deeply interested in the topic. There seems to be some differentiations between younger and older participants. Younger participants focus on the emotional state of the refugees; older participants focus on the rational means that need to be recruited for the solution of the problem. At the level of vocabulary development, the program is proved to be an appropriate tool for L1 and L2 language teaching (cf. Aleksopoulou et al. 2016, Beteinaki et al. 2016, Tzakosta et al. in press).

The workshop is directed to a) in-service preschool and primary school teachers, b) students of preschool and primary education departments, c) teachers of second/foreign languages, d) parents who are actively involved in their children’s upbringing. Participants will be expected to a) be engaged in all activities of the program, b) critically evaluate it, c) try to adapt it to the needs of their classes and/ or home settings.

 

Shelter E-CLIL in multilingual classes: adapting texts and designing suitable material using ICT learning aids

Abbate, Emma

Σάββατο2/6, 12.45-14.45

Forms of linguistic disadvantage and diffuse difficulties in acquiring CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) are evident both in NAI (Newly Arrived in Italy) and native learners: this is the main reason for school dropout and failure. Lack of reading skills may became a relevant discriminatory factor. CLIL methodology (Content and Language Integrated Learning) is based on the use of accomodating techniques (scaffolding) to facilitate the understanding of linguistic input in textbooks: it works as an inclusive methodology, a sort of temporary, comfortable shelter which allows students to acquire the content language and to increase self confidence in text comprehension. Adaptation used in CLIL settings can be easily applied for language of instruction’s teaching: this workshop intend to provide a vision of Shelter e-CLIL (ICT based) through the use of simple, free web tools that I have found to be successful.

The aim of this workshop is to provide participants (secondary education teachers) with easy to use programmes and open ICT tools in order to simplify and adapt textsbooks and to design suitable, original material from raw web resources since textbooks are often too difficult also for native readers.

WORKSHOP DESCRIPTION: TYPES OF ACTIVITIES.

Using open web tools participants will build interactive on-text- activities ideally planned for foreign students who have high intermediate level of proficiency in language of instruction. Participants will have the opportunity to design and practice ICT based activities for native and no-native language students with learning difficulties as measure to reduce functional illiteracy and enhance reading performance. Aim of examples provided is to ensure that all learners, regardless of their L1, have equal access to the curriculum and fully participate in the lesson. Workshop’s participants will learn how to effectively manage multilingual classes thanks to ready to use inclusive strategies.

WORKSHOP INTERACTIVITY:

Workshop will be interactive with examples, case studies and group exercises: participant can work collaboratively in teams according to the subject they teach or their field of interest.

ROOM/EQUIPMENT NEEDS:

One internet connected computer for each participantand an Interactive Board. (Pleasebringyourlaptops!)

 

Προσοχή:Επειδή η συμμετοχή έχει οριστεί σε 20-25 άτομα ανά εργαστήριο, παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να συμμετέχετε σε κάποιο συγκεκριμένο Εργαστήριοτουλάχιστον έως τις 31/5/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.