Αδίδακτο κείμενο:Δημοσθένους, Πρὸς Λεπτίνην 102.1-104.1

Αδίδακτο κείμενο:Δημοσθένους, Πρὸς Λεπτίνην 102.1-104.1

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Πρὸς Λεπτίνην 102.1-104.1

Ἐμοὶ δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δοκεῖ Λεπτίνης (καί μοι μηδὲν ὀργισθῇς· οὐδὲν γὰρ φλαῦρον ἐρῶ σε) ἢ οὐκ ἀνεγνωκέναι τοὺς Σόλωνος νόμους ἢ οὐ συνιέναι. εἰ γὰρ ὁ μὲν Σόλων ἔθηκεν νόμον ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ᾧ ἄν τις βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι, οὐχ ἵν’ ἀποστερήσῃ τοὺς ἐγγυτάτω γένει τῆς ἀγχιστείας, ἀλλ’ ἵν’ εἰς τὸ μέσον  καταθεὶς τὴν ὠφέλειαν ἐφάμιλλον ποιήσῃ τὸ ποιεῖν ἀλλήλους εὖ, σὺ δὲ τοὐναντίον εἰσενήνοχας μὴ ἐξεῖναι τῷ δήμῳ τῶν αὑτοῦ δοῦναι μηδενὶ μηδέν, πῶς σέ τις φήσει τοὺς Σόλωνος ἀνεγνωκέναι νόμους ἢ συνιέναι; ὃς ἔρημον ποιεῖς τὸν δῆμον τῶν φιλοτιμησομένων, προλέγων καὶ δεικνὺς ὅτι τοῖς ἀγαθόν τι ποιοῦσιν οὐδ’ ὁτιοῦν ἔσται πλέον. καὶ μὴν κἀκεῖνος τῶν καλῶς δοκούντων ἔχειν νόμων Σόλωνός ἐστι, μὴ λέγειν κακῶς τὸν τεθνεῶτα, μηδ’ ἂν ὑπὸ τῶν ἐκείνου τις ἀκούῃ παίδων αὐτός·

 

Πηγή: TLG

 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
ἀνεγνωκέναι β´ ενικό προστακτικής αορίστου β´  
δοῦναι ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό  
καταθεὶς δοτική πληθυντικού  
εἰσενήνοχας γ´ πληθυντικό οριστικής αορίστου β´  
δεικνὺς αιτιατική πληθυντικού  
ἐγγυτάτω συγκριτικός βαθμός  
Σόλωνος κλητική ενικού  
τὴν ὠφέλειαν γενική πληθυντικού  
ὅς δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους  
παίδων κλητική ενικού  

Μονάδες 10

  1. Σόλωνος, τῷ δήμῳ, ἔρημον, τὸν τεθνεῶτα. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

β) μηδ’ ἂν ὑπὸ τῶν ἐκείνου τις ἀκούῃ παίδων αὐτός.Να αναγνωρίσεις τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά) και να την μετατρέψεις στην αντίστοιχη μετοχή.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.