Αδίδακτο κείμενο: Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 4-5

Αδίδακτο κείμενο: Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 4-5

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 4-5

Ο ρήτορας πλέκει το εγκώμιο της Αθήνας το οποίο συνοψίζεται σε μια εντυπωσιακή παρομοίωση κοσμολογικού χαρακτήρα, όπου η Αθήνα παραλληλίζεται με τον ήλιο.

Περὶ μὲν οὖν τῆς πόλεως διεξιέναι τὸ καθ᾽ ἕκαστον ὧν πρότερον πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα εὐεργέτηκεν οὔτε ὁ χρόνος ὁ παρὼν ἱκανός, οὔτε ὁ καιρὸς ἁρμόττων τῷ μακρολογεῖν, οὔτε ῥᾴδιον ἕνα ὄντα τοσαύτας καὶ τηλικαύτας πράξεις ἐπελθεῖν καὶ μνημονεῦσαι: ἐπὶ κεφαλαίου δὲ οὐκ ὀκνήσω εἰπεῖν περὶ αὐτῆς. ὥσπερ γὰρ ὁ ἥλιος πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐπέρχεται, τὰς μὲν ὥρας διακρίνων εἰς τὸ πρέπον καὶ καλῶς πάντα καθιστάς, τοῖς δὲ σώφροσι καὶ ἐπιεικέσι τῶν ἀνθρώπων ἐπιμελούμενος καὶ γενέσεως καὶ τροφῆς καὶ καρπῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων, οὕτως καὶ ἡ πόλις ἡμῶν διατελεῖ τοὺς μὲν κακοὺς κολάζουσα, τοῖς δὲ δικαίοις βοηθοῦσα, τὸ δὲ ἴσον ἀντὶ τῆς ἀδικίας ἅπασιν ἀπονέμουσα, τοῖς δὲ ἰδίοις κινδύνοις καὶ δαπάναις κοινὴν ἄδειαν τοῖς Ἕλλησιν παρασκευάζουσα.

Πηγή: TLG

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
πόλεως κλητική ενικού  
ῥᾴδιον δοτική πληθυντικού θηλυκού στο συγκριτικό βαθμό  
τοσαύτας ο ίδιος τύπος στο αρσενικό  
κακοὺς αιτιατική ενικού στον υπερθετικό  βαθμό  
ἅπασιν γενική πληθυντικού  
ἐπελθεῖν απαρέμφατο ενεστώτα  
μνημονεῦσαι β΄ ενικό προστακτικής αορίστου  
καθιστάς α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου  
διατελεῖ β΄πληθυντικό οριστικής υπερσυντέλικου  
ἀπονέμουσα γ΄ πληθυντικό ευκτική μέλλοντα  

Μονάδες 10

  1. α)Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: πᾶσαν, τῷ μακρολογεῖν, εἰπεῖν, τοῖς Ἕλλησιν.

β)ἡ πόλις ἡμῶν διατελεῖ τοὺς μὲν κακοὺς κολάζουσα. Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο, και με τους δύο τρόπους, με εξάρτηση: Ὁ ῥήτωρ εἶπε.

γ) ὥσπερ γὰρ ὁ ἥλιος πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐπέρχεται,…χρησίμων. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, συντακτική θέση)

Μονάδες 10

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.