Ενημέρωση για τις θεσμικές αλλαγές στα ΕΠΑ.Λ.

Ενημέρωση για τις θεσμικές αλλαγές στα ΕΠΑ.Λ.

 Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ10α/40157/Δ4/09-03-2018 εγγράφου μας και στο πλαίσιο επισκέψεων μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων στα ΕΠΑ.Λ., σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και αξιοποίηση: 

το θεσμικό πλαίσιο των αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και αφορούν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

υποστηρικτικό, οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό αυτό αφορά σε όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή/ και συνοδευτικά με αντίστοιχο δικό σας υλικό κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μαθητών/-τριών Γυμνασίων και Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων, μαθητών/-τριών και αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. καθώς και γονέων/κηδεμόνων.

Στόχος είναι η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές/-τριες και γονείς) και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Επαγγελματικές Ενώσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες και στους/στις αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Για την αναβάθμισή της Ε.Ε.Κ. έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2016 ‘Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας’. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην ολιστική θεώρηση του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας, στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης (στους μαθητές και τις μαθήτριες) και ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων (στους αποφοίτους και τις απόφοιτες).

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. & ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Συγκεκριμένα, με τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζεται στους/στις μαθητές/-τριες η παροχή αφενός γενικών γνώσεων και αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές/-τριες να διαμορφώσουν την επιλογή τους ως προς την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων τους. Για το λόγο αυτό προωθείται πρόγραμμα δράσεων και υποστήριξης των μαθητών/-τριών μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους), αλλά και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) 

Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7 ώρες) και μαθήματα επιλογής (τεχνολογικά– επαγγελματικά 6 ώρες), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Στη Β΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους εννιά (9) τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά) του τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει.

Στη Γ΄ ΤΑΞΗ προσφέρονται συνολικά 35 ειδικότητες, οι μαθητές/μαθήτριες επιλέγουν μια από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα σπουδών της επιλογής τους και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και μαθήματα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει (23 ώρες, θεωρητικά και εργαστηριακά).

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.: 

1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτική

5. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

6. Τομέας Μηχανολογίας

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

7. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

8. Τομέας Πληροφορικής

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

9. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

Β) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑ.Λ. 

1. Ένταξη στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ειδικότητα του πτυχίου.

2. Συνέχιση των σπουδών σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα ΤΕΙ οι απόφοιτοι/-ες εισάγονται σε ειδικό ποσοστό θέσεων αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. (όχι μικρότερο του 20%) και στα Πανεπιστήμια σε ειδικό ποσοστό θέσεων (5% από το σχολικό έτος 2017-18) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων. Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, σε ό,τι αφορά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ποσοστό των θέσεων για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. ανέρχεται στο 10%. Επίσης, οι απόφοιτοι/-ες έχουν πρόσβαση σε κοινή ομάδα σχολών (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Στρατιωτικές Σχολές) ανεξαρτήτως του τομέα αποφοίτησής τους.

3. Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ στην ίδια (για 3 εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για 5 εξάμηνα) όπου μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αποκτούν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Δυνατότητα εγγραφής

α) των αποφοίτων ΓΕ.Λ. στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.

β) των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ σε διαφορετικό τομέα ή

γ) των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα του οικείου τίτλου σπουδών παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογικά μαθήματα (23 ώρες) για απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας.

5. Πρόσβαση σε 2ετή τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. χωρίς εξετάσεις και χορήγηση πτυχίου επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

6. Με το νέο θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», οι πτυχιούχοι ΕΠ.ΑΛ. και κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφενός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητάς τους και αφετέρου συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητάς τους στο σχολείο.

Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 

Με το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

1. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά οι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) οι οποίοι έχουν και πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης χωρίς ηλικιακό όριο. Για τη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η ικανοποίηση κριτηρίων όπως το έτος αποφοίτησης, ο τύπος του απολυτηρίου Λυκείου, ο βαθμός πτυχίου του ΕΠΑ.Λ. και η ηλικία. Για την υποβολή αιτήσεων δημοσιοποιούνται προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

3. Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι/-ες παρακολουθούν:

 Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο, που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για 9 μήνες (4 ημέρες την εβδομάδα για 7 ώρες την ημέρα).

4. Πραγματοποιείται βάσει ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική υλοποίησή του.

5. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή (στο χώρο απασχόλησης) για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.

6. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι/-ες μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι απόφοιτοι/-ες της τάξης μαθητείας μετά από πιστοποίηση αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται.

8. Οι μαθητευόμενοι/-ες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.» 

Από τη σχολική χρονιά 2017-18 υλοποιείται στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης το πρόγραμμα «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. και από την επόμενη χρονιά θα διευρυνθεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Αφορά τους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να τους στηρίξει κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ: 

1. Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών.

2. Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι στηρίζουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και οργανώνουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.

3. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που επιδεικνύει το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (π.χ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.), τα οποία παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς.

4. Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων – τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ τους, καλύτερης επικοινωνίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

5. Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/-τριών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Τέλος, οι δράσεις αυτές ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες.

Ε) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Επισυνάπτονται ψηφιακά αρχεία, τα οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα στον κόμβο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκειμένου να τα αξιοποιήσετε προσαρμόζοντάς τα στις δικές σας εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑ.Λ. 

1. Λογότυπο με το σήμα «Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.» και όνομα αρχείου EPAL_LOGO.jpeg κοινό για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_EPAL_LOGO.jpg

Ενδεικτικά, μπορείτε να το αναρτήσετε στον ιστότοπο του σχολείου σας και να το εντάξετε στις παρουσιάσεις σας και στα έγγραφα που εκτυπώνετε.

Λογότυπο – παράδειγμα με όνομα αρχείου EPAL_LOGO_PARADEIGMA.jpeg

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_EPAL_LOGO_PARADEIGMA.jpg

ώστε να δείτε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε το αρχικό λογότυπο στο όνομα του δικού σας σχολείου.

3. Αφίσα γενική για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. μεγέθους Α3 με όνομα αρχείου AFISA_GENIKH.pdf

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/AFISA_GENIKH.jpg

4. Αφίσα – υπόδειγμα με κενή περιοχή με όνομα αρχείου AFISA_TEMPLATE.jpeg ώστε να συμπληρώσετε με τους τομείς και τις ειδικότητες του δικού σας σχολείου

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_AFISA_TEMPLATE.jpg

(Παράδειγμα συμπλήρωσης μιας τέτοιας αφίσας μπορείτε να δείτε στο

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_PARADEIGMA_AFISAS.pdf)

Προκειμένου να τροποποιήσετε το υλικό – υπόδειγμα που επισυνάπτεται, μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word), να εισάγετε τα αρχεία με το υλικό – υπόδειγμα και να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου πάνω στο αρχείο εικόνας για να συμπληρώσετε με τα στοιχεία του σχολείου σας.

5. Δίπτυχο φυλλάδιο κοινό για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Εξώφυλλο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_02_18_EXOFYLLO_EPILEGO_EPAL.jpg

Εσώφυλλο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_01_18_ESOFYLLO_EPILEGO_EPAL.jpg

Δίπτυχο φυλλάδιο κοινό για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ – υπόδειγμα με κενή περιοχή ώστε να συμπληρώσετε τους τομείς και τις ειδικότητες του δικού σας σχολείου. Χρησιμοποιήστε το

Εσώφυλλο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_01_18_ESOFYLLO_EPILEGO_EPAL.jpg

Και προσαρμόστε το Εξώφυλλο – υπόδειγμα 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_DIPTYXO_TAMPLATE.jpg

(Για να δείτε ένα παράδειγμα συμπλήρωσης του εξώφυλλου του δίπτυχου φυλλαδίου δείτε στο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/29_03_17_PARADEIGMA_DIPTYXOY.pdf)

6. Οπτικοακουστικό μήνυμα ‘Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.’ 

http://www.minedu.gov.gr/dimofili/27912-04-05-17-epilego-epal-3

7. Βίντεο εκπαιδευτικών για Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. 

Τα βίντεο αυτά δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την προβολή του τομέα και των ειδικοτήτων που εκπροσώπησαν στο πλαίσιο της Έκθεσης “Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί”, που πραγματοποιήθηκε στο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ από 7-10 Φεβρουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες στο

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/ekthesi-epal-dimiourgei/diadrastiki-afisa

Τα βίντεο είναι αναρτημένα σε playlist στο κανάλι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Youtube 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

8. Δίπτυχο φυλλάδιο κοινό για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. που αφορά στο πρόγραμμα της Μαθητείας.

Εξώφυλλο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_01_18_EXOFYLLO_MATHITEIA.jpg

Εσώφυλλο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/06_01_18_ESOFYLLO_MATHITEIA.jpg

9. Οπτικοακουστικό μήνυμα για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος της Μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. 

http://www.minedu.gov.gr/dimofili/30435-27-09-17-optikoakoustiko-minyma-spot-gia-tin-taksi- mathiteias-sta-epal

«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.» 

10. Δίπτυχο φυλλάδιο κοινό για όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. που αφορά στο πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.”

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/mia_nea_arxi_gia_ta_epal.pdf

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

11. Παρουσίαση για το Επαγγελματικό Λύκειο και τις δυνατότητες που παρέχονται στους αποφοίτους www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/ppt_prooptiki_epal.ppsx

Μπορείτε να βασιστείτε στην παρουσίαση αυτή και να προσθέσετε διαφάνειες για την παροχή εστιασμένων πληροφοριών που αφορά στους τομείς και τις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο σας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ: 

1. Ανάρτηση λογότυπου, αφίσας και δίπτυχου φυλλαδίου στην ιστοσελίδα του σχολείου σας και τα κοινωνικά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιεί το σχολείο σας.

2. Ανάρτηση των οπτικοακουστικών μηνυμάτων (σποτ) στην ιστοσελίδα του σχολείου σας και τα κοινωνικά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιεί το σχολείο σας.

3. Προώθηση σε τοπικά μέσα ενημέρωσης με συνοδευτικό δελτίο τύπου από το σχολείο σας.

4. Εκτύπωση λογότυπου και αφίσας και τοποθέτηση στους χώρους του σχολείου σας.

5. Τοποθέτηση αφίσας και λογότυπου σε δημόσιους χώρους (π.χ. ΚΕΠ, δημόσιες υπηρεσίες, τοπικούς φορείς ανάπτυξης κ.τ.λ.).

6. Διανομή φυλλαδίου σε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/-τριες του ΕΠΑ.Λ. καθώς και μαθητές/-τριες Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής.

7. Διοργάνωση ημερίδας στο χώρο του ΕΠΑ.Λ. και του Εργαστηριακού Κέντρου με τη συμβολή του Συλλόγου διδασκόντων, του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ενδεχομένως της τοπικής αυτοδιοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικές ενώσεις) για ενημέρωση μαθητών/-τριών, γονέων/κηδεμόνων και τοπικών παραγόντων σχετικά με τις αλλαγές στα ΕΠΑ.Λ. και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των αποφοίτων.

8. Ξενάγηση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών/-τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων στους χώρους του ΕΠΑ.Λ. και του Εργαστηριακού Κέντρου, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ10α/40157/Δ4/09-03-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

9. Διοργάνωση σύντομης εκπαιδευτικής δράσης (π.χ. σχολική εφημερίδα, διαφημιστικό σποτ με τους τομείς του σχολείου σας κ.α.), στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές/-τριες του ΕΠΑ.Λ. και την οποία μπορείτε να προβάλλετε στο σύνολο της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο υλοποίησης σχολικής εργασίας (project) μικρής χρονικής εμβέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στους κάτωθι υπερσυνδέσμους: 

Πλήρης ενημέρωση για το Νέο ΕΠΑ.Λ. 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/enimerosi-mathiton-kai-ekpaideftikon-gia-to-neo-epal

Θεσμικό Πλαίσιο 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/thesmiko-plaisio

Οδηγός σπουδών για το ΕΠΑ.Λ. 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/02_05_17epal_od_sp.pdf

Τομείς & Ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/to-thema-techniki-ekpaideusi

(αριστερά στο μενού επιλέγετε «Γνωρίστε το ΕΠΑ.Λ.» και στη συνέχεια τον τομέα που σας ενδιαφέρει)

Μαθητεία 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2

(αριστερά στο μενού επιλέγετε «Μαθητεία» και στη συνέχεια μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.