Λατινικά: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 27, 29, 31)

Λατινικά: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 27, 29, 31)

Κατεβάστε το αρχείο: Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 27, 29, 31)

Α. Κείμενα: 27, 29, 31

Cum Accius ex urbe Rοma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria».

 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave Caesar victor imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit:«Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui:«Oleum et operam perdidi».

 

Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

 

Β. Παρατηρήσεις

 

Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:

(Μονάδες 40)

 

  1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
urbe Γενική πληθυντικού  
grandi Συγκριτικός βαθμός  
nomen Κλητική πληθυντικού  
sibi Ο ίδιος τύπος στο β´ πρόσωπο  
aetate Γενική πληθυντικού  
avis Αφαιρετική ενικού  
sutor Αφαιρετική ενικού  
mentem Αιτιατική πληθυντικού  
milibus Αιτιατική πληθυντικού  
quendam Ο ίδιος τύπος στο ουδέτερο  
adulescens Δοτική ενικού  
cuius Αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος  
morte Ονομαστική ενικού  
filius Κλητική ενικού  
certamen Γενική ενικού  

 

(Μονάδες 15)

  1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:
est β´ ενικό προστακτικής ενεστώτα  
recesserat υποτακτική παρατατικού στο ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό  
fiunt απαρέμφατο μέλλοντα  
scribam γενική γερουνδίου  
gignuntur μετοχή ενεστώτα αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους  
rediret αφαιρετική σουπίνο  
incitavit απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο  
dicere β´ ενικό προστακτικής ενεστώτα  
solebat απαρέμφατο παρακειμένου  
perdidi ο ίδιος τύπος στην ενεργητική περιφραστική συζυγία  
edixit υποτακτική ενεστώτα στην άλλη φωνή στο ίδιο πρόσωπο  
abiret μετοχή μέλλοντα  
confisus γ´ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  
fugati erant απαρέμφατο μέλλοντα  
transfixit Υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή, στο ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό  

 

(Μονάδες 15)

 

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: Rοma, aetate, «Atreus», quae, Caesaris, cupidus, corvo, eventu, armis, cuius.

(Μονάδες 10)

 

  1. α) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή αντίστροφα στις παρακάτω προτάσεις:
  • Accius legit ei desideranti tragoediam suam.
  • a duce hostium his verbis proelio lacessitus est

 

(Μονάδες 4)

β) Να δηλωθεί η κτήση με ή χωρίς αυτοπάθεια στα παρακάτω παραδείγματα:

  • filius eius
  • tragoediam suam.

(Μονάδα 2)

γ) fortior hoste. Να δηλώσετε το β´ όρο σύγκρισης με εναλλακτικό τρόπο εκφοράς.

(Μονάδα 1)

δ) Accius ei desideranti legit. Να τραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση το ρήμα fertur.

(Μονάδες 2)

 

ε) Audita salutatione. Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους cum και postquam.

(Μονάδες 4)

στ) quotiescumque avis non respondebat. Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή.

(Μονάδες 2)

ζ) Domi. Να δηλώσετε τη στάση και την απομάκρυνση από τόπο.

(Μονάδες 2)

  1. quanti nullam adhuc emerat. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)

(Μονάδες 3)

Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.