Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

Ἡγοῦμαι μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐδεμίαν ὑμᾶς ποθεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν βουλομένων Ἀλκιβιάδου κατηγορεῖν· τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν, ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει, οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἐχθρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι. οὐ γὰρ μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια, οὐδ’ ἐλπίδα παρέχοντα ὡς ἔσται τοῦ λοιποῦ βελτίων, ἀλλ’ οὕτω πεπραγμένα καὶ εἰς τοσοῦτον κακίας ἀφιγμένα, ὥστ’ ἐπ’ ἐνίοις ὧν οὗτος φιλοτιμεῖται <καὶ> τοὺς ἐχθροὺς αἰσχύνεσθαι. ἐγὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ πρότερον πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῖν διαφορᾶς ὑπαρχούσης, καὶ πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν ὑπ’ αὐτοῦ πεπονθὼς κακῶς, πειράσομαι ὑπὲρ πάντων τῶν πεπραγμένων μεθ’ ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασθαι.

Πηγή: TLG

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
ἄνδρες η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
ἐχθρὸν γενική ενικού συγκριτικού βαθμού
μικρὰ αιτιατική πληθυντικού θηλυκού στον υπερθετικό βαθμό
ἐλπίδα δοτική πληθυντικού
τοὺς πατέρας δοτική ενικού
ἀκοῦσαι απαρέμφατο παρακειμένου
παρέσχεν γ΄ενικό ευκτικής μέλλοντα
τυγχάνει β’ ενικό προστακτικής αορίστου ,
πεπραγμένα β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτας
πειράσομαι γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού

Μονάδες 10

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: δικασταί, ὑπ’ αὐτοῦ, βελτίων, πρότερον, τῶν πεπραγμένων.

Μονάδες 10

  1. Ποια είναι η πρόθεση του Λυσία;

Μονάδες 10

 

Ισιδώρα Δρίτσα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.