Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2.6.16-2.6.20

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2.6.16-2.6.20

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις 2.6.16-2.6.20 

Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὢν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός· καὶ ᾤετο κτήσεσθαι ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά· τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾤετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἦν· οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ᾐσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον· καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἦν φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. ᾤετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε καὶ ἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι.

Πηγή: TLG

 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
μεγάλα επίρρημα συγκριτικού βαθμού  
ὄνομα δοτική πληθυντικού  
καλῶν κλητική πληθυντικοὐ στο θηλυκό  
δυνατὸς αιτιατική ενικού  
στρατιώτας κλητική ενικού  
πράττειν γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου  
εἶχεν β’ ενικού προστακτικής μέσου αορίστου β’  
τυγχάνειν α’ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντά  
ᾐσχύνετο γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου  
ἐπεβούλευον β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  

Μονάδες 10

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: ἱκανός, μετὰ ἀδικίας, ἑαυτοῦ, τὸ ἀπεχθάνεσθαι, τὸν ἀδικοῦντα.

Μονάδες 10

  1. Ποια ήταν η σχέση του Πρόξενου με τους στρατιώτες του και ποιο ήταν κατά τη γνώμη του το χαρακτηριστικό ενός ικανού αρχηγού;

Μονάδες 10

 

Ισιδώρα Δρίτσα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.